การแพทย์ หน้า 2

 1. 16น้ำใจ "ทีมแพทย์ไทย-สหรัฐฯ" ช่วยผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นห่างไกล 3820/0 1/07/2562
 2. 17อุตรดิตถ์เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความ... 4104/0 25/06/2562
 3. 18โรคขาดสาร “ไอโอดีน” ยังพบในไทย เสี่ยงพิการทางสติปัญญา-แท้งบุตร 4099/0 21/06/2562
 4. 19ห่วงหญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีน เสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด 3962/0 20/06/2562
 5. 20จ.มหาสารคาม จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และ... 4478/0 29/05/2562
 6. 21ชวน 7 กลุ่มเสี่ยงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เตรียม 4 ล้านโด๊สดูแลเพิ่ม 4489/0 28/05/2562
 7. 22พบป่วยโรคหลอดเลือดสมองอื้อ 4108/0 28/05/2562
 8. 23รพ.ศูนย์การแพทย์มฟล.ร่วมภาคี”ศัลยกรรมแก้ไขความพิการแต่กำเนิด-อุบ... 4273/0 23/05/2562
 9. 24เปิด "วัคซีน" ที่วัยเก๋าควรฉีด ลดเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต 4330/0 23/05/2562
 10. 25โรคหลอดเลือดสมอง 3137/0 22/05/2562
 11. 26แพทย์จุฬาฯ ย้ำ 7 กลุ่มเสี่ยง ต้องรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3046/0 16/05/2562
 12. 27สถาบันโรคผิวหนัง ตรวจ "ครีมหน้าขาว" ผู้ป่วย เจอสารอันตรายเพียบ 2356/0 15/05/2562
 13. 28แบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ มะเร็ง การดูแลระยะท้... 2951/0 11/04/2562
 14. 29วิธีฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยที่พิการจากโรค “หลอดเลือดสมอง” 2605/0 9/04/2562
 15. 30สาธารณสุขสั่งคุมเข้ม “โรคไข้หวัดใหญ่” 1982/0 1/04/2562