การศึกษา หน้า 18

 1. 256สกอ.แจกทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการระดับป.ตรี 1608/0 16/06/2556
 2. 257สพฐ.ชงจุดเน้นการศึกษาพื้นฐานประกอบร่าง พ.ร.บ.งบ 57...เน้นพัฒนานั... 1204/0 13/06/2556
 3. 258ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับนั... 1013/0 8/06/2556
 4. 259เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรับเด็กพิการเรียนต่อ....เข้าค่ายปฐมนิเทศแ... 1888/0 30/05/2556
 5. 260เผยยอดนักศึกษาพิเศษพุ่งกว่าเท่าตัว เรียนร่วมห้องเด็กปกติ ม.ราชมง... 1139/0 29/05/2556
 6. 261สาธิตเกษตรห่วง ขาดครูเฉพาะทางสอนเด็กออทิสติก วอนรัฐสนับสนุนจริงจ... 1809/0 27/05/2556
 7. 262การออกแบบฟื้นฟูโรงเรียนขนาดเล็กวงจรการศึกษาสำคัญของชาติที่ไม่ควร... 1113/0 22/05/2556
 8. 263คึกคักแข่งจับปลา-หมูป่า-ปอกมะม่วง 1082/0 18/05/2556
 9. 264เด็กออทิสติก (Autistic Child) 1361/0 17/05/2556
 10. 265เน้นส่งเสริม-พัฒนาเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน 1559/0 10/05/2556
 11. 266วิจัยพบ ด.ช.เมืองกรุงบกพร่องทางการเรียนรู้มากกว่า ด.ญ. 1440/0 28/04/2556
 12. 267ตัวเลขเด็กกลุ่มพิเศษเพิ่มขึ้น...สพฐ.คัดกรองจัดสอนให้เหมาะ 993/0 27/04/2556
 13. 268เครือข่ายการศึกษา เตรียมยื่น 4 ข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาไทย 1832/0 27/04/2556
 14. 269สพฐ.เพิ่มความเข้มระบบดูแลนักเรียน 1824/0 24/04/2556
 15. 270ไม่จบม.3 สมัครเรียนปวช.ได้ 2046/0 6/04/2556