อาชีพ หน้า 17

 1. 241ประกาศรับสมัครผู้พิการเข้ารับการฝึกอาชีพ 1873/0 25/04/2556
 2. 242เครือข่ายเด็ก สตรี คนพิการ บุกทำเนียบ จี้นายกฯ ช่วยเหลือค่าครองช... 1696/0 10/04/2556
 3. 243พัฒนาคนหูหนวกเป็นช่าง 1774/0 30/03/2556
 4. 244‘วิทยาลัยในโรงงาน’ อีกทางเลือกของผู้ด้อยโอกาส 2524/2 11/10/2559
 5. 245กรุงไทย-แอกซ่า ‘หัวใจทำงาน’ ให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ยั่งยืน 2731/0 14/03/2556
 6. 246รง.เล็งดึงพม.อุ้มผู้พิการมีงานทำ 2461/0 12/03/2556
 7. 247 ฝึกเด็กพิเศษเรียนรู้เพื่อการดำรงชีพ 2577/0 9/03/2556
 8. 248"แม่ฮ่องสอน" หนุนงบสร้างอาชีพคนพิการ 3503/0 21/02/2556
 9. 249ชี้บริษัทยังไม่ค่อยยอมรับบัณฑิตพิการ 1753/0 9/02/2556
 10. 250ทึ่ง! หนุ่มตาบอดสู้ชีวิต รับจ้างนวดไทย แถมเปิดสอนผู้พิการฟรี 2746/0 3/10/2555
 11. 251มก.กำแพงแสน จัดค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพ ให้แก่เด็กพิการ-ด้อยโอกาส 3072/0 1/10/2555