การศึกษา หน้า 17

 1. 241ตอบโจทย์สังคมโลกใหม่ นโยบายการศึกษา 'จาตุรนต์ ฉายแสง' 912/0 16/07/2556
 2. 242วปอ.รุ่น 54 มอบทุนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กพิการ 902/0 8/07/2556
 3. 243แนะสร้างคนคุณภาพตั้งแต่เด็ก หลักสูตรเน้นทีม-เข้าสังคม-จิตสาธารณะ 1306/0 2/07/2556
 4. 244ยูเนสโกตั้งเป้าปี 58 จัดกศ.เพื่อชุมชน 901/0 21/06/2556
 5. 245เด็กชง3ข้อปฏิรูปหลักสูตร 1077/0 18/06/2556
 6. 246สกอ.แจกทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการระดับป.ตรี 1531/0 16/06/2556
 7. 247สพฐ.ชงจุดเน้นการศึกษาพื้นฐานประกอบร่าง พ.ร.บ.งบ 57...เน้นพัฒนานั... 1138/0 13/06/2556
 8. 248ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับนั... 928/0 8/06/2556
 9. 249เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรับเด็กพิการเรียนต่อ....เข้าค่ายปฐมนิเทศแ... 1766/0 30/05/2556
 10. 250เผยยอดนักศึกษาพิเศษพุ่งกว่าเท่าตัว เรียนร่วมห้องเด็กปกติ ม.ราชมง... 1050/0 29/05/2556
 11. 251สาธิตเกษตรห่วง ขาดครูเฉพาะทางสอนเด็กออทิสติก วอนรัฐสนับสนุนจริงจ... 1752/0 27/05/2556
 12. 252การออกแบบฟื้นฟูโรงเรียนขนาดเล็กวงจรการศึกษาสำคัญของชาติที่ไม่ควร... 1030/0 22/05/2556
 13. 253คึกคักแข่งจับปลา-หมูป่า-ปอกมะม่วง 1019/0 18/05/2556
 14. 254เด็กออทิสติก (Autistic Child) 1269/0 17/05/2556
 15. 255เน้นส่งเสริม-พัฒนาเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน 1474/0 10/05/2556