การศึกษา หน้า 17

 1. 241นั่งเรียนบนวีลแชร์ – อินไซด์แคมปัส 1163/0 25/07/2556
 2. 242ปัญหาการศึกษา..กับ... ‘เด็กพิการ’ในจีน 1052/0 25/07/2556
 3. 243สอศ.ขยายแผนรับเด็กพิการเรียนอาชีวะเพิ่ม 1027/0 24/07/2556
 4. 244สสค.หนุนเปิดห้องเรียนเด็กพิเศษ แจกคู่มือผู้ปกครองดูแลเด็กที่บ้าน 1162/0 22/07/2556
 5. 245จี้เสมา 1 ดันพ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต 1014/0 19/07/2556
 6. 246เด็กพิการจีนเข้าไม่ถึงการศึกษา 971/0 17/07/2556
 7. 247ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ปลุกฝันนิสิตพิการให้เรียนได้... 1182/0 16/07/2556
 8. 248ตอบโจทย์สังคมโลกใหม่ นโยบายการศึกษา 'จาตุรนต์ ฉายแสง' 968/0 16/07/2556
 9. 249วปอ.รุ่น 54 มอบทุนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กพิการ 951/0 8/07/2556
 10. 250แนะสร้างคนคุณภาพตั้งแต่เด็ก หลักสูตรเน้นทีม-เข้าสังคม-จิตสาธารณะ 1371/0 2/07/2556
 11. 251ยูเนสโกตั้งเป้าปี 58 จัดกศ.เพื่อชุมชน 956/0 21/06/2556
 12. 252เด็กชง3ข้อปฏิรูปหลักสูตร 1131/0 18/06/2556
 13. 253สกอ.แจกทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการระดับป.ตรี 1587/0 16/06/2556
 14. 254สพฐ.ชงจุดเน้นการศึกษาพื้นฐานประกอบร่าง พ.ร.บ.งบ 57...เน้นพัฒนานั... 1194/0 13/06/2556
 15. 255ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับนั... 991/0 8/06/2556