การศึกษา หน้า 16

 1. 226ตัวเลขเด็กกลุ่มพิเศษเพิ่มขึ้น...สพฐ.คัดกรองจัดสอนให้เหมาะ 836/0 27/04/2556
 2. 227เครือข่ายการศึกษา เตรียมยื่น 4 ข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาไทย 1694/0 27/04/2556
 3. 228สพฐ.เพิ่มความเข้มระบบดูแลนักเรียน 1659/0 24/04/2556
 4. 229ไม่จบม.3 สมัครเรียนปวช.ได้ 1875/0 6/04/2556
 5. 230บุญศิริ พึ่งแก้ว บัณฑิตผู้ไม่ย่อท้อต่อความพิการ คว้าเกียรตินิยมอ... 1457/0 4/04/2556
 6. 231สช.ลงนามสนับสนุนสื่อการศึกษานักเรียนพิการ 1865/0 21/03/2556
 7. 232สมชาย แก้วประกอบ ถ่ายทอดศิลปะให้เด็กและเพื่อนครู 1990/0 18/03/2556
 8. 233โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพรับสมัครนักเรียน 2196/0 15/03/2556
 9. 234รับรองหลักสูตรครูช่าง-หูหนวกศึกษา 1988/0 8/03/2556
 10. 235ในประเทศ มกรับตรงบุคคลออทิสติก ผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 1639/0 5/03/2556
 11. 236ชี้เด็กบกพร่องเรียนรู้เสี่ยงการเรียนคณิตแนะครูเป็นแบบให้เด็ก 2044/0 27/02/2556
 12. 237มข.เตรียมความพร้อมรับ นศ.พิการ 2084/0 26/02/2556
 13. 238 ชูบัตรทองพัฒนาการศึกษาเด็กพิการ ศธ.โวเข้าได้ทุกร.ร.-งบเพิ่ม5เท่... 2025/0 22/02/2556
 14. 239ตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ 1591/0 16/02/2556
 15. 240โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อการพัฒนา... 3414/0 27/02/2556