การศึกษา หน้า 16

 1. 226ความพิการและความต้องการด้านการศึกษาพิเศษในสหราชอาณาจักร 857/0 28/07/2556
 2. 227ดึงเด็กนอกระบบเรียนสายอาชีพ กอศ.ร่วมถกผู้ประกอบการ-ผุดหลักสูตรให... 905/0 25/07/2556
 3. 228นั่งเรียนบนวีลแชร์ – อินไซด์แคมปัส 1106/0 25/07/2556
 4. 229ปัญหาการศึกษา..กับ... ‘เด็กพิการ’ในจีน 996/0 25/07/2556
 5. 230สอศ.ขยายแผนรับเด็กพิการเรียนอาชีวะเพิ่ม 966/0 24/07/2556
 6. 231สสค.หนุนเปิดห้องเรียนเด็กพิเศษ แจกคู่มือผู้ปกครองดูแลเด็กที่บ้าน 1107/0 22/07/2556
 7. 232จี้เสมา 1 ดันพ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต 946/0 19/07/2556
 8. 233เด็กพิการจีนเข้าไม่ถึงการศึกษา 900/0 17/07/2556
 9. 234ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ปลุกฝันนิสิตพิการให้เรียนได้... 1113/0 16/07/2556
 10. 235ตอบโจทย์สังคมโลกใหม่ นโยบายการศึกษา 'จาตุรนต์ ฉายแสง' 903/0 16/07/2556
 11. 236วปอ.รุ่น 54 มอบทุนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กพิการ 894/0 8/07/2556
 12. 237แนะสร้างคนคุณภาพตั้งแต่เด็ก หลักสูตรเน้นทีม-เข้าสังคม-จิตสาธารณะ 1296/0 2/07/2556
 13. 238ยูเนสโกตั้งเป้าปี 58 จัดกศ.เพื่อชุมชน 890/0 21/06/2556
 14. 239เด็กชง3ข้อปฏิรูปหลักสูตร 1070/0 18/06/2556
 15. 240สกอ.แจกทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการระดับป.ตรี 1522/0 16/06/2556