การศึกษา หน้า 15

 1. 211การเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กพิการ ณ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม 1824/0 1/11/2556
 2. 212‘อ๋อย’ เล็งเพิ่มครูสอนเด็กพิการหมื่นร.ร. 1419/0 29/10/2556
 3. 213สวนสัมผัส'ปั้นเด็กพิการ'เดินได้-มีทักษะสังคม 2325/0 29/10/2556
 4. 214สธ.ระบุเด็ก 2 ล้านคนมีปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์ เล็งเพิ่มนักจิตวิทย... 1467/0 25/10/2556
 5. 215ศธ.เริ่มแผนจัดการศึกษาให้คนพิการ ยอมรับขาดครูสอนเด็กพิการอีกเพีย... 1545/0 23/10/2556
 6. 216ศธ.เห็นชอบแผนการศึกษาคนพิการจัดเรียนรวม-ผุดระเบียบตั้งศูนย์-พม.ห... 1414/0 23/10/2556
 7. 217ศธ.เล็งออกระเบียบตั้งศูนย์ดูแลเด็กพิการ พร้อมเร่งผลิต-อบรมครู 1630/0 21/10/2556
 8. 218'นาฏศิลป์ไทย' บำบัด เด็กออทิสติกได้ ศธ.รู้หรือไม่ 1520/0 21/10/2556
 9. 219มรม.จับมือจ.มหาสารคาม พัฒนาจัดการศึกษาพิเศษ 1805/0 12/10/2556
 10. 220ปัตตานีจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ 1801/0 28/09/2556
 11. 221ทม.ลาดสวายประสานสปสช.หนุนเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน 1690/0 19/09/2556
 12. 222'มศว'จัดค่ายวินิจฉัยการอ่านของเด็กชี้อีกหนึ่งทางแก้การศึกษาไทยรั... 1378/0 18/09/2556
 13. 223การศึกษา....พาคนพิการไปทางไหน? 1359/0 11/09/2556
 14. 224สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการอ... 1304/0 9/09/2556
 15. 225กทม.จ่อขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อเข้าถึงสิทธิ เล็งเพิ่มโรงเรียนใกล้... 1313/0 28/08/2556