ประชาสัมพันธ์ หน้า 12

กระทู้ทั้งหมด

 1. 166 กรมการท่องเที่ยวชวนส่งภาพถ่าย'ความฝันของคนตาบอดที่อยากเห็น' 1455/0 28/05/2556
 2. 167กลุ่ม wheel-go-round เชิญร่วมแรลลี่เก้าอี้เข็น : คนไทย...หรือเปล... 1417/0 28/05/2556
 3. 168อบรมพ่อแม่ช่วยลูกพูดช้า 1798/0 23/05/2556
 4. 169บ้านปูให้ทุนประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 1777/0 21/05/2556
 5. 170เชิญสตรีพิการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน….ฟรี 2177/0 20/05/2556
 6. 171ตู้คอนเทนเนอร์เก่า...อย่าทิ้ง! มอบให้คนพิการใช้ประโยชน์ 2118/0 30/04/2556
 7. 172ทุกปัญหามีทางออก กดโทร.1300 2543/0 23/04/2556
 8. 173คอลัมน์: WHAT'S ON: ชวนจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงผู้พิการ 1825/0 21/04/2556
 9. 174เชิญร่วมโครงการ “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่ง... 2059/0 17/04/2556
 10. 175ภาพวาดดอกไม้บอกอารมณ์...สมทบทุนช่วยเด็กออทิสติก 2421/0 9/04/2556
 11. 176หัวหินประกาศความพร้อมรองรับจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ 2600/0 7/04/2556
 12. 177กรุงเทพมหานครจัดงานรับตำแหน่ง"เมืองหนังสือโลก2556"...อ่านหนังสือ... 3428/0 6/04/2556
 13. 178ผ้าป่าเพื่อชีวิต ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช 5944/0 6/03/2556