เทคโนโลยี หน้า 11

กระทู้ทั้งหมด

 1. 151Google Maps เพิ่มข้อมูลสถานที่รองรับคนพิการนั่งวีลแชร์ 1903/0 20/12/2559
 2. 152'อ่านเพื่อพ่อ ส่งต่อแสงสว่าง เพื่อผู้พิการทางสายตา' ผ่านแอพพลิเค... 1613/0 25/11/2559
 3. 153LipNet เครื่องมือพิเศษที่อ่านปากคนได้แม่นยำถึง 93.4 % 1480/0 21/11/2559
 4. 154Horus อุปกรณ์ “ช่วยเหลือ จดจำ นำทาง” ให้กับผู้พิการและบกพร่องทาง... 1431/0 21/11/2559
 5. 155มะกันพัฒนา Bionic eye สำเร็จ ปลูกถ่ายให้คนตาบอดมองเห็นจุด-เส้นได... 1572/0 14/11/2559
 6. 156แรงบันดาลใจจากคนพิการ สตาร์ทอัปอินเดียพัฒนากระดานหมากรุกอัจฉริยะ... 1551/0 8/11/2559
 7. 157นักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก 1506/0 1/11/2559
 8. 158"เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใช้ได้จริง" 1518/0 13/09/2559
 9. 159มธ.ผลิต 2 นวัตกรรม ฟื้นฟูผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 2167/0 5/08/2559
 10. 160ทีมชนะเลิศ “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคน... 1568/0 4/08/2559
 11. 161สาวอเมริกันขาอัมพาตใช้เทคโนโลยีช่วยเดินเขา Appalachian Trail 1540/0 3/08/2559
 12. 162ศิริราชเล็งสร้าง “แว่นตาเซ็นเซอร์” ช่วยผู้ป่วยอัมพาตคุม “วีลแชร์... 1704/0 15/06/2559
 13. 163แอพฯ พาคนตาบอดขึ้นรถเมล์ 2096/0 2/06/2559
 14. 164นี่อาจเป็นอีกหนึ่งวิธีการช่วยเหลือผู้พิการทางร่างกายในโลกอนาคต? 1812/0 10/05/2559
 15. 165ตุรกีออกแบบ “แว่นตาเมาส์” สำหรับคนพิการ 1793/0 4/05/2559