สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 11

 1. 151จ.บุรีรัมย์ ภูเขาไฟกระโดงปรับภูมิทัศน์โดยรอบตามหลักอารยะสถาปัตย์... 532/0 5/08/2563
 2. 152ครั้งแรกในไทยพาสปอร์ตติดอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา 457/0 4/08/2563
 3. 153ร้อง'ทางเท้า'กทม.สัญจรไม่ได้ ต้องเสี่ยงชีวิตลงเดินถนน!! 577/0 9/07/2563
 4. 154"อพท.7" จับมือ "17 องค์กร" ขับเคลื่อน จ.สุพรรณบุรี 414/0 7/07/2563
 5. 155อุทยานแห่งชาติ "หาดนพรัตน์ธาราฯ-ธารโบกขรณี" ขับเคลื่อนอารยสถาปัต... 510/0 25/06/2563
 6. 156เปิดแล้วสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาเชื่อม"ฝั่งธนบุรี-พระนคร"ข้างสะพานพุทธ 466/0 25/06/2563
 7. 157มอบรถเข็นให้คนพิการยากไร้ เขตบางซื่อ กทม. 494/0 25/06/2563
 8. 158อารยสถาปัตย์ ที่ “ดอยอินทนนท์” 577/0 15/06/2563
 9. 159คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ... 1835/0 6/03/2563
 10. 160ฮาวเด้น แมกซี่ แบ่งปัน เพื่อการสื่อสารให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งปร... 1588/0 6/03/2563
 11. 161เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น 1944/0 27/02/2563
 12. 162“มทร.ศรีวิชัย” กับรถคนพิการต้นแบบเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 1604/0 21/02/2563
 13. 163สำรวจความเห็นรถบริการผู้พิการ พอใจ 84% เตรียมปรับรูปแบบจอง 1835/0 17/02/2563
 14. 164จาก “เครื่องตัดหญ้า” เป็น “รถช่วยคนพิการ” 2049/0 14/02/2563
 15. 165อช.ดอยสุเทพ-ปุย ตระหนักสิ่งอำนวยความสะดวก แก่ผู้พิการ และผู้สูงอ... 1579/0 12/02/2563