การศึกษา หน้า 11

 1. 151สมศ. เผยคนพิการไทยได้งานทำเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 26 พร้อมแนะโรงเรีย... 1217/0 14/08/2558
 2. 152ประเทศอาเซียนดึงคนพิการเข้าถึงการศึกษา 1196/0 4/08/2558
 3. 153ชงศธ.รื้อใหญ่ดูแลสถานศึกษาทั่วประเทศ 1367/0 4/08/2558
 4. 154‘เปิดประตูแห่งโอกาส’อาชีวศึกษาเพื่อเด็กพิเศษ 1475/0 23/07/2558
 5. 155สจล.ดันแนวคิด“The Gifted of The Gifted” เปิดโควตาผู้พิการเรียนต่... 1248/0 7/07/2558
 6. 156สพฐ.กรุยทางตลาดแรงงานรองรับเด็กพิการ 1617/0 2/07/2558
 7. 157เล็งเพิ่ม207ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 1275/0 24/05/2558
 8. 158อนุมัติงบปี 58 กว่า 49 ล.จ้างครูสอนเด็กพิการ 1,058 คน 1781/0 14/05/2558
 9. 159คนพิการกู้เงินกองทุนกยศ. 1,670 ราย 2424/0 10/03/2557
 10. 160กทม.คิดแหกกฎ ‘หลักสูตร’ กระทรวงศึกษาฯ 1671/1 5/03/2557
 11. 161ตามไปดูสนามประลองเด็กพิเศษ 1549/0 27/02/2557
 12. 162'ศิลปะสร้างสุข' วิถีทางเปลี่ยนสังคม 1434/0 26/02/2557
 13. 163อะไรคือโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย 2001/0 23/02/2557
 14. 164มก.เปิดโควตารับตรง 'ออทิสติกและผู้บกพร่องการเรียนรู้' 1498/0 22/02/2557
 15. 165สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษเปิดคลินิกคัดกรองการพูด...หวังเด... 1279/0 22/02/2557