การศึกษา หน้า 11

 1. 151มก.เปิดรับตรง บุคคลออทิสติก 2246/0 7/04/2559
 2. 152สพฐ.ลดเหลื่อมล้ำเพิ่มรร.ดูแลเด็กพิการ 1715/0 23/03/2559
 3. 153ครม.ไฟเขียวตั้งโฮมสคูลเฉพาะความพิการ 1429/0 3/03/2559
 4. 154เพิ่ม 112 โรงเรียนรับเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ 2490/0 24/02/2559
 5. 155เรียนภาษามือช่วยเพื่อนหูหนวก 1205/0 10/02/2559
 6. 156“ การเดินทางของความสุข จากของเล่นไม้” 972/0 26/01/2559
 7. 157ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1013/0 25/01/2559
 8. 158จากก้นบึ้งหัวใจ 'ครูสอนเด็กพิเศษ' ไม่มีหรอกลูกศิษย์ฉัน เป็น 'นาย... 1793/0 20/01/2559
 9. 159สพฐ.ตั้งเป้าเพิ่มการจ้างงานคนพิการ 1487/0 12/01/2559
 10. 160ปี 59 สพฐ.ประกาศเป็นปีดูแลเด็กพิการ 1203/0 23/12/2558
 11. 161บัณฑิตสาวชาวนราธิวาสพิการแขนขา สู้ชีวิตจนเรียนจบ ป.ตรี 1314/0 30/11/2558
 12. 1624 บัณฑิตออทิสติก คว้าปริญญาตรี 1422/0 20/11/2558
 13. 163น่าชื่นชม 14 บัณฑิตพิเศษ รับปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีนี้ 1533/0 19/11/2558
 14. 164อาชีวะให้โอกาสเด็กออทิสติก 1315/0 5/11/2558
 15. 165ไอเดียเก๋! ให้นักเรียนออทิสติก ทำกิจกรรมเลี้ยงไก่นเรศวร ฟื้นฟูพั... 1130/0 4/11/2558