การศึกษา หน้า 10

 1. 136มก.เปิดรับนิสิตออทิสติกเรียน ป.ตรี บริหารธุรกิจ 1608/0 26/05/2560
 2. 137สื่อปั้นศักยภาพเด็กพิการ 2762/0 13/03/2560
 3. 138ไอเอสบีเปิดหลักสูตร “เด็กพิเศษ” 3358/0 2/03/2560
 4. 139"ศิลปะ มข.โอกาสของเด็กออทิสติก" 2392/0 17/02/2560
 5. 140สปท.เตรียมพิจารณาแผนปฏิรูปการศึกษาคนพิการ 1877/0 23/12/2559
 6. 141จีนกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ 1896/0 16/12/2559
 7. 142สปท.เห็นชอบร่างกฎหมายตั้งกองทุนช่วยการศึกษาคนพิการ 2453/0 14/12/2559
 8. 143สปท.เตรียมพิจารณารายงานปฏิรูปการศึกษาผู้พิการ 2134/0 9/12/2559
 9. 144การจัดการศึกษาสำหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการล่ามภาษามือ : ปั... 3061/0 3/11/2559
 10. 145เด็กพิการ 65 ล้านคนทั่วโลก...ไม่ได้รับการศึกษา 2050/0 21/10/2559
 11. 146ตั้งเป้าศตวรรษที่ 21 คนพิการต้องเข้าถึงการศึกษาเท่าเทียม 2153/0 12/09/2559
 12. 147ศธ.ผนึก 3 กระทรวง คัดกรองเด็กพิการนำเข้าระบบการศึกษา 2250/0 1/09/2559
 13. 148ปทุมธานีมอบทุนการศึกษา เด็กออทิสติกและเด็กพิการ 2290/0 1/09/2559
 14. 149สพฐ.ไม่ปิดกั้นเด็กพิเศษเรียนร่วม 1956/0 31/05/2559
 15. 150สพฐ.วางแนวทางจัดการศึกษาคนพิการ 2677/0 19/04/2559