การศึกษา หน้า 1

 1. 1เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ให้เยาวชนผู้พิการได้เรียนจ... 199/0 7/07/2564
 2. 2มรภ.สงขลาเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการ-ออทิสติก 105/0 5/07/2564
 3. 3โครงการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้อ... 104/0 5/07/2564
 4. 4สสส.พัฒนา "หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" 157/0 29/06/2564
 5. 5กรมอนามัย ย้ำ โรงเรียนที่เปิดสอน คุมเข้มความปลอดภัย ใช้มาตรการป้... 156/0 29/06/2564
 6. 6การศึกษาพิเศษประเทศไทย 128/0 14/05/2564
 7. 7ร่วมหารือจัดทำแผนงานโครงการกองทุนการศึกษาฯคนพิการในปี2564-2565 128/0 12/05/2564
 8. 8พก. ร่วม 6 หน่วยงาน MOU พัฒนาคนพิการ ด้านการศึกษา และการมีงานทำ 161/0 2/04/2564
 9. 9พก. ผนึก 6 หน่วยงาน เอ็มโอยูพัฒนาคนพิการด้านการศึกษา และการมีงาน... 142/0 1/04/2564
 10. 10กระทรวงศึกษาธิการหนุนทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ 163/0 29/03/2564
 11. 11โควิดพ่นพิษ 4 มูลนิธิฯช่วยเยาวชนคนพิการ ยอดบริจาคลดฮวบ รับดูแลต่... 239/0 26/03/2564
 12. 12‘สอศ.’ ร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชื่อมโยงผู้เรียนพิการสู่การมีอา... 181/0 26/03/2564
 13. 13“สวนดุสิต” เปิดหลักสูตรเชี่ยวชาญ ประกาศนียบัตรบัณฑิต “ล่ามภาษามื... 259/0 22/03/2564
 14. 14“ราชมงคลพระนคร” รับนศ.ผู้พิการต่อป.ตรี หนุนการศึกษาที่เท่าเทียม 202/0 15/03/2564
 15. 15วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่เปิดรับสมัครผู้พิการเข้ารับการศึกษา 168/0 8/03/2564