กทม.ชวนคนพิการร่วมงาน ว่าง 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 6-19 ม.ค. 66

กทม.ชวนคนพิการร่วมงาน ว่าง 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 6-19 ม.ค. 66

รองผู้ว่าฯ ทวิดา ชวนคนพิการร่วมงานกับกทม. 11 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-19 ม.ค. 66 ผ่านทางเว็บไซต์ และจะเริ่มสอบประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค. 66

รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเชิญชวนประชาชนที่เป็นผู้พิการ มาร่วมงานกับ กทม. ผ่านคลิป Reels ของเพจกรุงเทพมหานคร ระบุว่า กทม. ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกคนพิการ เพื่อบรรบุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 อัตรา โดยไม่กำหนดว่า ต้องเป็นความพิการแบบไหน วุฒิอะไร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-19 ม.ค. 66 ผ่านทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ (ขนาดไฟล์: 2679) ส่วนการสอบประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค. 66

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร (4 ตำแหน่งรวม 11 อัตรา)

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราว่าง 8 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราว่างจำนวน 3 อัตรา

-ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

-ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี อัตราเงินเตือน 10,840 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

-ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร-มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ขอบคุณ... https://workpointtoday.com/bkk-50/

ที่มา: workpointtoday.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ม.ค.65
วันที่โพสต์: 3/01/2566 เวลา 14:54:15 ดูภาพสไลด์โชว์ กทม.ชวนคนพิการร่วมงาน ว่าง 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 6-19 ม.ค. 66