มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โครงการผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการให้มีคุณภาพดีขึ้นในทุกมิติ ครอบคลุมทุกช่วงวัย อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยิ้มสู้ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โดยท่านสามารถร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ”

ธนาคารกรุงเทพ 162-3-06432-4

กรุงไทย 196-6-00208-4

กสิกรไทย 758-1-01398-6

กรุงศรีอยุธยา 494-0-00140-9

ไทยพาณิชย์ 264-3-00153-0

ออมสิน 05-0581-32706-6

ธกส. 01-000-2-48106-8

ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้กรุณาบริจาคเงินสามารถส่งหลักฐานการบริจาค เช่น ภาพสลิปการโอน หรือ ภาพถ่ายใบนำฝากเงินมาได้ที่ ID Line : @wiriya เพื่อทางมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินสำหรับนำไปหักลดหย่อนภาษีต่อไป

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 พ.ย.63
วันที่โพสต์: 2/02/2564 เวลา 10:49:56 ดูภาพสไลด์โชว์ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล