บัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓

บัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ   งานกาชาด ประจำปี  ๒๕๖๓

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมออกร้าน ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ฉบับ จำหน่ายในราคาฉบับละ ๑๐๐.- บาท เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการสภากาชาดไทย กำหนดออกรางวัล โดยการหมุนวงล้อในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารแพทย์พัฒน์ในบริเวณสภากาชาดไทย รางวัลสมนาคุณมีดังนี้.-

รางวัลที่ ๑ ทองคำแท่งหนัก ๑๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล

รางวัลที่ ๒ ทองคำแท่งหนัก ๕ บาท จำนวน ๑ รางวัล

รางวัลที่ ๓ ทองคำรูปพรรณหนัก ๓ บาท จำนวน ๑ รางวัล

รางวัลที่ ๔ ทองคำรูปพรรณหนัก ๒ บาท จำนวน ๑ รางวัล

รางวัลที่ ๕ ทองคำรูปพรรณหนัก ๑ บาท จำนวน ๓ รางวัล

รางวัลที่ ๖ ทองคำรูปพรรณหนัก ๒ สลึง จำนวน ๔ รางวัล

รางวัลเลขท้าย ๓ ตัว หมุน ๑ ครั้ง สร้อยคอทองคำหนัก ๑ สลึง จำนวน ๓๐ รางวัล

ขอเชิญชวนซื้อบัตรนำโชคได้ที่ สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคม-สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๒๓๕๔ - ๗๕๒๐ ๐ - ๒๓๕๔ - ๗๕๓๓ - ๓๗ ต่อ ๖๐๔ - ๖๐๗ หรือ ส่งใบแสดงความจำนงทางไปรษณีย์ หรือ หมายเลขโทรสาร ๐ - ๒๓๕๔ - ๗๕๔๙ - ๕๐ หรือ Line id : community.fund

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบแสดงความจำนงรับบัตรนำโชค

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ต.ค.63
วันที่โพสต์: 2/02/2564 เวลา 10:49:24 ดูภาพสไลด์โชว์ บัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ   งานกาชาด ประจำปี  ๒๕๖๓