สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซื้อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ ปี 2563

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซื้อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซื้อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ

ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2563 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและผู้เป็นลูกทุกคนร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยใช้สัญลักษณ์ “ดอกมะลิ" แทนความรักและร่วมระลึกถึงพระคุณแม่ ตลอดจนผู้มีพระคุณ

ทั้งนี้เงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

การสั่งซื้อ

กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อตามที่แนบมาพร้อมนี้และส่งไปที่สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตึกมหิดล ถนราชวิถี เขตราชก กรุงเทพฯ 10400 และวงเล็บที่มุมซองด้านล่ง "ดอกมะลิ" โทรศัพท์ 0-2354-7533-37 ต่อ 417 604-607 โทรสาร 0 -2354-7549-50

ใบสั่งซื้อ

ดาวน์โหลดเอกสาร จำหน่ายดอกมะลิ

ดาวน์โหลดเอกสาร จำหน่ายดอกมะลิ

การชำระเงิน

โดยเงินสด เช็ค/ ธนาณัติ หรือตัวแลกเงิน โดยสั่งจ่าย "กองทุนดอกมะลิงานวันแม่แห่ชาติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ" และธนาณัติปลายทางไปรษณีย์ดุสิต 10300 หรือโอนเงิน เข้า บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพรามาธิบดี)บัญชีเลขที่ 402-8-53448-5 ชื่อบัญชี "กองทุนดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ" และส่งสำเนา ใบโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 0 - 2354-7549 - 50 หรือ Line ID : uwthailand หรือ Email : unitedway@ncswt.or.th

ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ดาวน์โหลดเอกสาร จำหน่ายดอกมะลิ

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 14/09/2563 เวลา 10:38:15 ดูภาพสไลด์โชว์ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซื้อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ ปี 2563