เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 มูลนิธิฯ ขอเปลี่ยนช่องทางการติดต่อชั่วคราว

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ขอเปลี่ยนช่องทางการติดต่อชั่วคราว สามารถติดต่อได้ที่

เบอร์มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

083-434-4202

อีเมล

tddf_or_th@hotmail.com

ที่มา: /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 25/05/2563 เวลา 10:51:23 ดูภาพสไลด์โชว์ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 มูลนิธิฯ ขอเปลี่ยนช่องทางการติดต่อชั่วคราว