เปิดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หมดเขต 30 เมย. 63

เปิดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดการรับสมัครคนพิการเข้าเรียนคอมพิวเตอร์

1. คุณสมบัติ

- อายุระหว่าง 16 -40 ปิ

- การศึกษาขั้นต่ำ ป.6

- พิการทางการเคลื่อนไหวแขน,ขาหรือลำตัว ช่วยเหลือตัวเองได้

2. หลักฐาน

- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชด

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชด

- สำเนาใบรับรองการศึกษา 2ชุด

- สำเนาบัตรคนพิการ 2 ชด

-รูปถ่ายขนาด 1" หรือ 2 "จำนวน 2 รูป

- รูปถ่ายเต็มตัวแสดงลักษณะความพิการ 1 รูป

3. กำหนดการ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2563

จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ฝึกอบรมภายหลัง

4.หลักสูตรการเปิดสอน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ("มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องตัน)

"ระยะเวลาฝึกอบรม 6 เดือน"

5. สถานที่ฝึกอบรม

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

7817 หมู่ 1 ช.สถานสงเคราะห์ ถ.ติวานนท์ ค.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

11120 โทร.02-582-297 สายรถประจำทางที่ผ่าน 32,ปอ.50ร,

6. ค่าใช้จ่าย

-ไม่เสียคำใช้จ่าย

- มีที่พัก และอาหาร ให้

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

7.ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

78/17 หมู่ 1 ช.สถานสงเคราะห์ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.02-582-2897

รายละเอียดหลักสูตร

คอมพิวเตอร์สำนักงาน

คอมพิวเตอร์และ Internet เบื้องต้น

Word 2016

Excel 2016

PowerPoint 2016

คอมพิวเตอร์กราฟิก

Photo Shop cc2017

lllustrator cc2017

Corel Draw 2017

Indesign

Skctchup

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้พิการ

ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดการรับสมัครคนพิการเข้าเรียนคอมพิวเตอร์

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 14/09/2563 เวลา 10:38:39 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หมดเขต 30 เมย. 63