1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

โทร 1479 "สายด่วนคนพิการประชารัฐ" พึ่งพิงได้ทันท่วงที เคารพศักดิ์ศรี ถูกต้องเป็นธรรม

บริการจาก 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

1.บริการให้ข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

2.บริการรับแจ้งปัญหาหรือแจ้งขอความช่วยเหลือคนพิการ

3.บริการรับแจ้ง/ร้องเรียน/ให้คำแนะนำ ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนพิการ

4.บริการให้คำแนะนำและประสานจัดหางานสำหรับคนพิการ

5.บริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้าน การศึกษา, การหางาน และ การฝึกอาชีพ สำหรับคนพิการ

6.บริการให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทาง สำหรับคนพิการ

1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ขอบคุณ... http://www.1479hotline.org/

ที่มา: 1479hotline/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ส.ค.62
วันที่โพสต์: 21/08/2562 เวลา 10:28:04 ดูภาพสไลด์โชว์ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง