ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคนพิการเข้าฝีกอบรมคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคนพิการเข้าฝีกอบรมคอมพิวเตอร์

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดอบรมให้แก่ผู้พิการ โดยผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติ

- อายุระหว่าง 16-40 ปี

- การศึกษาขั้นต่ำ ป.6

- พิการทางการเคลื่อนไหวแขน,ขาหรือลำตัว, ช่วยเหลือตัวเองได้

หลักฐาน

- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด

- สำเนาใบรับรองการศึกษา 2 ชุด

-สำเนาบัตรคนพิการ 2 ชุด

- รูปถ่ายขนาด 1” หรือ 2” จำนวน 2 รูป

- รูปถ่ายเต็มตัวแสดงลักษณะความพิการ 1 รูป

หลักสูตรการเปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. คอมพิวเตอร์สำนักงาน หลักสูตร 6 เดือน

2. คอมพิวเตอร์กราฟิก หลักสูตร 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย

- ไม่เสียค่าใช้จ่าย

- มีที่พัก และอาหารให้

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

78/17 หมู่ 1 ซ.สถานสงเคราะห์ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สนใจติดต่อ 02-582-2898,02-582-2897

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 30 กันยายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียด

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2562 เวลา 10:02:29 ดูภาพสไลด์โชว์ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคนพิการเข้าฝีกอบรมคอมพิวเตอร์