เชิญร่วมงานนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือภาพถ่าย “ดิ ไฟท์เตอร์ โฟโต้ เอ็กซิบิชั่น” ร่วมกับ มพพท.

ดิ ไฟท์เตอร์ โฟโต้ เอ็กซิบิชั่น

เชิญร่วมงานนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือภาพถ่าย “ดิ ไฟท์เตอร์ โฟโต้ เอ็กซิบิชั่น” ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

งานเปิดตัวนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือภาพถ่าย “ดิ ไฟท์เตอร์ โฟโต้ เอ็กซิบิชั่น”

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานจัดกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กำหนดการ

13.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน

14.00 น. พิธีกร (คุณชนกวนันท์ รักชีพ) กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเปิดงาน พร้อมเชิญคุณสุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด ขึ้นกล่าวบนเวทีถึงที่มาของโปร

เจค ‘The Fighter Project’

14.20 น. พิธีกรกล่าวเข้าสู่ช่วงการสนทนา พร้อมเชิญคุณสู่ขวัญ บูลกุล และคุณสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ กรรมการและ

เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (มพพท.) มาร่วมสนทนาในหัวข้อ ‘ชีวิตอยู่ได้ด้วยแรงบันดาลใจ’

14.50 น. พิธีกรกรกล่าวเชิญ The Fighters ทั้ง 6 คน และตัวแทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยขึ้นบนเวที

เพื่อแนะนำทุกท่าน และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับจุดประสงค์ของงานนี้

15.00 น. เปิดตัวภาพถ่ายมาสเตอร์พีชพร้อมกันทั้ง 6 ภาพ คุณสุทธิศักดิ์ และ The Fighters เล่าเรื่องราวในแต่ละภาพ

15.10 น. พิธีกรกล่าวเข้าสู้ช่วงการเปิดรับบริจาค (ประมูลรูปภาพ) จากแขกผู้มีเกียรติภายในงาน

15.30 น. พิธีกรกล่าวเชิญแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมบริจาคขึ้นบนเวทีเพื่อรับมอบและถ่ายภาพ

โดยมีคุณสุทธิศักดิ์ร่วมด้วย The Fighter เจ้าของภาพเป็นผู้มอบ

15.40 น. พิธีกรกล่าวเชิญให้คุณสุทธิศักดิ์พูดถึง The Fighter Photobook และการร่วมบริจาคในช่องทางอื่น

15.50 น. คุณสุทธิศักดิ์, The Fighters ทั้ง 6 ท่าน, ตัวแทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และคุณสู่ขวัญ

ร่วมถ่ายภาพหมุ่บนเวที

16.00 น. พิธีกรกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและปิดงาน / จบงาน

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 5/08/2562 เวลา 12:02:21 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญร่วมงานนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือภาพถ่าย “ดิ ไฟท์เตอร์ โฟโต้ เอ็กซิบิชั่น” ร่วมกับ มพพท.