ขอเขิญร่วมบริจาคเงินให้กับ “สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย”

ขอเขิญร่วมบริจาคเงินให้กับ “สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย”

ขอเขิญร่วมบริจาคเงินให้กับ “สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย”

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือนร้อน และบรรเทาทุกข์สาธารณภัยต่างๆ โดยบริจาคได้ที่เคาร์เตอร์แคชเชียร์ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริจาคขั้นต่ำ ตั้งแต่ 20.- บาท ขึ้นไป ไม่เกิน 50,000.- บาท

และแจ้งขอใบเสร็จรับเงินเมื่อบริจาค 100.- บาท ขึ้นไปได้ที่ โทร.02-3547533-37 ต่อ 608 โทรสาร 02-354-7539 หรือทางอีเมล finance@ncswt.or.th

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 28/05/2562 เวลา 15:49:56 ดูภาพสไลด์โชว์ ขอเขิญร่วมบริจาคเงินให้กับ “สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย”