เปิดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดรับสมัครเฉพาะผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน

การอบรมจะมี 2 หลักสูตร

1.หลักสูตรสำนักงาน

2.หลักสูตรกราฟิก

โดยทั้ง 2 หลักสูตร ใช้ระยะเวลาอบรมหลักสูตรละ 6 เดือน

เรียนวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.00น.

และสำหรับท่านที่จบ ป.6 หรือ ม.3 ทางมูลนิธิฯ ยังมีศูนย์ กศน.อำเภอปากเกร็ด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเพิ่มเติมจนจบ ม.6

***หมายเหตุ*** ทางมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จะปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2562

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02 582 2898 โทรสาร 02 582 2897 และทาง Facebook : https://www.facebook.com/FSDDTH/

สำหรับผู้พิการที่สนใจสมัครเข้าอบรม สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร รวมถึงใบสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครได้

ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดในการสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบรับสมัคร

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 14/05/2562 เวลา 11:03:31 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์