สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซื้อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซื้อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซื้อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ

ดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ ประดิษฐ์โดยคนพิการ

รายได้เพื่อสมทบกองทุนดอกแก้วกัลยาฯ สำหรับเป็นทุนสนับสนุนและช่วยเหลือ ในการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการด้านต่างๆ

เงินรายได้จากการจำหน่าย ส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย อีกส่วนสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก

เดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส

เชิญอุดหนุนดอกแก้วกัลยาได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนเทอดดำริ

โทร 02-2412841 / 02-2415125

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดเอกสาร ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ

ขอบคุณ... http://www.ncswt.or.th/index01.html

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 24/10/2561 เวลา 14:28:23 ดูภาพสไลด์โชว์ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซื้อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ