กรมอุตุฯรับสมัครผู้พิการ สอบ พนง.ราชการ 9 อัตรา

กรมอุตุฯรับสมัครผู้พิการ สอบ พนง.ราชการ 9 อัตรา

'กรมอุตุนิยมวิทยา' เปิดรับสมัคร 'บุคคลพิการ' สอบเป็นพนักงานราชการ เน้นวุฒิ ปวส.-ป.ตรี รวม 9 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 8 - 22 ส.ค.61

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคล(พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) เจ้าพนักงานธุรการ (2อัตรา) อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติ จบปวส. หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา และต้องเป็นผู้พิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ข้อ 3 (3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

2) นายช่างไฟฟ้า (4 อัตรา) อัตราเงินเดือน 13800 บาท คุณสมบัติ จบ ปวส. หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และต้องเป็นผู้พิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ข้อ 3 (2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และข้อ 3 (3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3 อัตรา) อัตราเงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติ จบ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และต้องเป็นผู้พิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ข้อ 3 (2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และข้อ 3 (3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกาศผลสอบ.com หรือ https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2561/1533686475.pdf และสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 8-22 ส.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/article/659432

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/08/2561 เวลา 10:18:48 ดูภาพสไลด์โชว์ กรมอุตุฯรับสมัครผู้พิการ สอบ พนง.ราชการ 9 อัตรา