จิตอาสาพลังแผ่นดิน หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน

จิตอาสาพลังแผ่นดิน หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน

จิตอาสาพลังแผ่นดิน หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน

กว่า 70 ปี ที่คนไทยเห็นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อส่วนรวมอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ภาพความเสียสละ การอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อพสกนิกร เป็นภาพต้นแบบที่ฝังแนบแน่นในจิตใจของทุกคน แม้วันนี้พระองค์ได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย นับเป็นความเสียใจที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเข้มแข็งเพื่อจะร่วมกันสืบสานการทำดี การเสียสละเพื่อผู้อื่น จนเกิดเป็นจิตอาสาหลายหลากรูปแบบ จากผู้คนทุกวัย ในทุกที่ ทั่วแผ่นดิน ดังที่เราได้เห็นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 มาจนถึงวันนี้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และธนาคารจิตอาสา ซึ่งเป็นระบบฝากเวลาแนะนำอาสาออนไลน์ ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานต่อพระราชปณิธาน ในการทำความดีของประชาชนคนไทย จึงได้จัดทำโครงการ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน” ผ่านช่องทางออนไลน์ https://palangpandin.com เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงเข้าใจ เข้าร่วมทำความดีได้ทุกที่ทุกเวลา

โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดินเชื่อมั่นว่า ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ทุกประเภท ทุกขนาด ต่างให้ความสำคัญด้านการช่วยเหลือสังคม หรืองานบริการสาธารณประโยชน์มากขึ้น จนหลายองค์กร หลายหน่วยงานส่วนใหญ่ ไม่ละเลยที่จะกำหนดให้วันก่อตั้ง วันครบรอบในวาระต่างๆ ประจำปี ประกาศชักชวนเป็นวันทำความดีเพื่อบริการสังคมในวันดังกล่าว จนกลายเป็นส่วนหน่างของวัฒนธรรมองค์กร และถือเป็นดัชนีชี้วัด “ผลประกอบการความสุขทางใจของบุคลากร” ได้อีกทางหนึ่ง

โครงการฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงานได้ร่วมขยายมิติและคุณค่าของวันก่อตั้ง วันครบรอบในวาระต่างๆ เป็นหมุดหมายวันทำความดี และบันทึกเป็นพันธสัญญาทำความดีร่วมกันในองค์กร หน่วยงาน และขยายสู่สังคม ผนึกเป็น “หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน”

จิตอาสาพลังแผ่นดิน หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน

จิตอาสาพลังแผ่นดิน หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน

เชิญเยี่ยมชมภาพจากองค์กร หน่วยงานที่ได้จองวัน และจัดกิจกรรมทำความดีที่ผ่านมาได้ที่นี่ https://palangpandin.com/365days

เรียนรู้และค้นหาความหมายของคำว่า “ขาดทุนคือกำไร” ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคน สังคม และประเทศไทย และเราเชื่อว่า 1 วันสำคัญที่ได้จองเป็นวันทำความดี จะเป็นวันที่ได้พบคำตอบของคำว่า “ขาดทุนคือกำไร”

“เราเชื่อว่าพลังความดีมักจะมีแรงดึงดูดให้ผู้คนได้พบเจอกันเสมอ” ทีมงานโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน ยินดีอย่างยิ่งและพร้อมที่จะเข้าพบท่าน เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ธ.ค.60
วันที่โพสต์: 6/03/2561 เวลา 10:32:49 ดูภาพสไลด์โชว์ จิตอาสาพลังแผ่นดิน หนึ่งพลังทำดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน