งานแถลงข่าวเปิดงานนิทรรศการจากดาวน์สู่ดาว

งานแถลงข่าวเปิดงานนิทรรศการจากดาวน์สู่ดาว

งานแถลงข่าวเปิดงานนิทรรศการจากดาวน์สู่ดาว โดย แคทลียา อัศวานันท์ ศิลปินดาวน์ซินโดรมคนแรกของไทย และเยาวชจากสถาบันราชานุกูล

ผู้ป่วยดาวน์ซินโดรม คือผู้ที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ หากแต่ในหลายกรณีกลับพบว่า หากผู้ป่วยได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริมที่ถูกต้อง ผู้ป่วยจะสามารถแสดงศักยภาพและพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ เราจึงได้เห็นภาพของผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมแสดงศักยภาพด้านต่างๆ อย่างมากมายนิทรรศการ "จากดาวน์ สู่ดาว ศิลปะแห่งแรงบันดาลใจ The Art of Inspiration" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ จัดแสดงผลงานภาพวาดกลุ่มศิลปินดาวน์ซินโดรม นำโดยแคทลียา อัศวานันท์ ศิลปินดาวน์ซินโดรมคนแรกของไทย และเยาวชนกลุ่มดาวน์ซินโดรมจากสถาบันราชานุกูล เพื่อให้สังคมได้เห็นศักยภาพและพรสวรรค์ที่ซ่อนเร้นอยู่เพื่อให้เกิดการยอมรับและการมอบโอกาสให้กลุ่มผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมในสังคมต่อไป

การนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านสื่อมวลชนให้เกียรติร่วมทำงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ หัวใจไร้ขีดจำกัด โดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ ร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ "จากดาวน์สู่ดาว ... เป็นดาวได้ถ้าหัวใจไร้ขีดจำกัด" ร่วมเสวนาโดย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล คุณสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คุณพรประภา อัศวานันท์ คุณแม่ผู้ปั้นดาว และคุณแคทลียา อัศวานันท์ ศิลปินดาวน์ซินโดรมคนแรกของไทย

พร้อมร่วมชมการแสดงวาดภาพสด ร่วมกันครั้งแรกระหว่างศิลปินพิการต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจ คุณเอกชัย วรรณแก้ว และแคทลียา อัศวานันท์ ศิลปินดาวน์ซินโดรมคนแรกของไทย ประกอบการบรรเลงเพลงขิม โดย ด.ญชนิตา ธรรมธัชพิมล (ช่อแก้ว) สาวน้อยมหัศจรรย์ ดาวน์ดนตรี ดำเนินรายการโดยคุณชนกวนันท์ รักชีพ (ตุ๊ก-ชนกวนันท์) พร้อมร่วมเปิด นิทรรศการ จากดาวน์สู่ดาว The Art of Inspiration วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ Venice Art Space วัชรพล รามอินทรา

ขอบคุณ... http://www.thaipr.net/exhibition/821500

ที่มา: thaipr.net /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 พ.ย.60
วันที่โพสต์: 28/11/2560 เวลา 09:59:59 ดูภาพสไลด์โชว์ งานแถลงข่าวเปิดงานนิทรรศการจากดาวน์สู่ดาว