สภากาชาดไทยแจ้ง รับสมัครงานผู้พิการ

สภากาชาดไทยแจ้ง รับสมัครงานผู้พิการ

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย แจ้งว่า มีความประสงค์จะรับผู้พิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ตามโครงการจ้างเหมาบริการของสมาคมธนาคารไทย อัตราจ้างเหมา 9,125 บาทต่อเดือน ระยะเวลาจ้าง 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสำนักงาน งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานเอกสารการประชุม เอกสารการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ติดตามแผนงานโครงการของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถ สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 8 ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กทม.10330 โทร. 0-2256-4043-4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พ.ย. ในวันและเวลาราชการ.

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/content/1118874

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 พ.ย.60
วันที่โพสต์: 7/11/2560 เวลา 11:05:53 ดูภาพสไลด์โชว์ สภากาชาดไทยแจ้ง รับสมัครงานผู้พิการ