เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฝ่ายกู้ยืม : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

แสดงความคิดเห็น

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่อยู่ เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสถานศึกษาเชิงลึก เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการให้กู้ยืมเงินในลักษณะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนฯ (ทั้ง 4 ลักษณะ) ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีทักษะการสื่อสารที่ดี

ข้อมูลการรับสมัคร http://www.mediafire.com/file/37faorxc784kbc4/ประกาศรับสมัครงาน+.pdf

กำหนดรับสมัคร วันที่ 12-20 กันยายน 2560

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-0164888 ต่อ 500, 504

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 6/10/2560 เวลา 07:40:21 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฝ่ายกู้ยืม : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่อยู่ เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสถานศึกษาเชิงลึก เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการให้กู้ยืมเงินในลักษณะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนฯ (ทั้ง 4 ลักษณะ) ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีทักษะการสื่อสารที่ดี ข้อมูลการรับสมัคร http://www.mediafire.com/file/37faorxc784kbc4/ประกาศรับสมัครงาน+.pdf กำหนดรับสมัคร วันที่ 12-20 กันยายน 2560 ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-0164888 ต่อ 500, 504 เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...