สถาบันราชานุกูลและองค์กรเครือข่าย...ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน

แสดงความคิดเห็น

การประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4 th Asia Pacific Conference ภายใต้หัวข้อ “Inclusiveness and sustainable development : พัฒนาอย่างยั่งยืน กลมกลืนในสังคม”

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศอีก 11 หน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4 th Asia Pacific Conference ภายใต้หัวข้อ “Inclusiveness and sustainable development : พัฒนาอย่างยั่งยืน กลมกลืนในสังคม” ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการและบุคลากรทางด้านการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีประเด็นหลักในการประชุม ดังนี้ 1. Support models and strategies 2.Successful living within society 3.Education in schools and in society 4.Health through the lifespan

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ศึกษารายละเอียด/ลงทะเบียนได้ทาง http://www.iassidd.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : iassiddraja@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 02 248 8900 ต่อ 70300

ขอบคุณ...(สถาบันราชานุกูล/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 03 ก.ค.60)

ที่มา: สถาบันราชานุกูล/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 03 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 4/07/2560 เวลา 10:26:59 ดูภาพสไลด์โชว์ สถาบันราชานุกูลและองค์กรเครือข่าย...ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

การประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4 th Asia Pacific Conference ภายใต้หัวข้อ “Inclusiveness and sustainable development : พัฒนาอย่างยั่งยืน กลมกลืนในสังคม” สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศอีก 11 หน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4 th Asia Pacific Conference ภายใต้หัวข้อ “Inclusiveness and sustainable development : พัฒนาอย่างยั่งยืน กลมกลืนในสังคม” ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการและบุคลากรทางด้านการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีประเด็นหลักในการประชุม ดังนี้ 1. Support models and strategies 2.Successful living within society 3.Education in schools and in society 4.Health through the lifespan ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ศึกษารายละเอียด/ลงทะเบียนได้ทาง http://www.iassidd.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : iassiddraja@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 02 248 8900 ต่อ 70300 ขอบคุณ...(สถาบันราชานุกูล/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 03 ก.ค.60)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...