สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เชิญชวนอุดหนุน “ดอกมะลิ” ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

แสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ หลากหลายรูปแบบ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี ซึ่งการจัดงานวันแม่แห่งชาติได้กำหนดเลือก “ดอกมะลิ” ซึ่งเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนพระคุณของแม่เป็นสัญลักษณ์ของงาน “วันแม่แห่งชาติ” โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิหลากหลายรูปแบบ เพื่อจำหน่ายเป็นประจำทุกปี

จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ ร่วมอุดหนุนดอกมะลิ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว และแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ สอบถามสั่งซื้อ โทรศัพท์ 0-2354-7533-37 ต่อ 604-607,417 และ 909 โทรสาร 0-2354-7549-50

ขอบคุณ...(สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 มิ.ย.60)

ที่มา: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 มิ.ย.60
วันที่โพสต์: 31/08/2560 เวลา 14:04:45 ดูภาพสไลด์โชว์ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เชิญชวนอุดหนุน “ดอกมะลิ” ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ หลากหลายรูปแบบ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี ซึ่งการจัดงานวันแม่แห่งชาติได้กำหนดเลือก “ดอกมะลิ” ซึ่งเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนพระคุณของแม่เป็นสัญลักษณ์ของงาน “วันแม่แห่งชาติ” โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิหลากหลายรูปแบบ เพื่อจำหน่ายเป็นประจำทุกปี จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ ร่วมอุดหนุนดอกมะลิ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว และแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ สอบถามสั่งซื้อ โทรศัพท์ 0-2354-7533-37 ต่อ 604-607,417 และ 909 โทรสาร 0-2354-7549-50 ขอบคุณ...(สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 มิ.ย.60)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...