เพื่อคนพิการทางสายตา ใส่หน้ากากสัมผัสสิ่งของ

แสดงความคิดเห็น

นิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น

เรียนรู้! เพื่อคนพิการทางสายตา ต้องใส่หน้ากากปิดตาระหว่างสัมผัสสิ่งของ ไม่มีใครอยากเกิดมาพิการทางสายตา เพราะผลที่ตามมาคือความเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาสมากมาย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ซึ่งขณะนี้ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทยและการท่องเที่ยว โดยมีจุดเด่นคือ การเรียนรู้ด้วยการฟังและสัมผัสสิ่งแสดงในความมืด ซึ่งผู้เข้าชมต้องใช้หน้ากากปิดตาระหว่างสัมผัสสิ่งของ สำหรับนิทรรศการมีไปจนถึงวันที่ 9 เม.ย. 2560 ผู้สนใจสามารถเข้าชมฟรี (เฉพาะพิพิธภัณฑ์สัมผัส) ได้ทุกวัน เว้นวันอังคารและวันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 2 ตึกอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช

ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/748676

ที่มา: bangkokbiznews.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 04 เม.ย.60
วันที่โพสต์: 5/04/2560 เวลา 10:48:01 ดูภาพสไลด์โชว์ เพื่อคนพิการทางสายตา ใส่หน้ากากสัมผัสสิ่งของ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น เรียนรู้! เพื่อคนพิการทางสายตา ต้องใส่หน้ากากปิดตาระหว่างสัมผัสสิ่งของ ไม่มีใครอยากเกิดมาพิการทางสายตา เพราะผลที่ตามมาคือความเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาสมากมาย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งขณะนี้ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทยและการท่องเที่ยว โดยมีจุดเด่นคือ การเรียนรู้ด้วยการฟังและสัมผัสสิ่งแสดงในความมืด ซึ่งผู้เข้าชมต้องใช้หน้ากากปิดตาระหว่างสัมผัสสิ่งของ สำหรับนิทรรศการมีไปจนถึงวันที่ 9 เม.ย. 2560 ผู้สนใจสามารถเข้าชมฟรี (เฉพาะพิพิธภัณฑ์สัมผัส) ได้ทุกวัน เว้นวันอังคารและวันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 2 ตึกอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/748676

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...