ปณท ชวนคนไทยมอบของขวัญแก่ผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

กระป๋องอลูมิเนียม

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมส่งมอบของขวัญในเทศกาลปีใหม่ให้แก่ผู้พิการ โดยการร่วมส่งวัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้ว เพื่อจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมสำหรับผู้พิการที่ขาดแคลน ภายใต้ “โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ปี 2559” เพื่อนำไปใช้จัดทำอุปกรณ์ขาเทียม ได้แก่ เบ้า แกน หน้าแข้ง เท้าเทียมและไม้เท้า ซึ่งอะลูมิเนียมประมาณ 1 กิโลกรัม สามารถจัดทำขาเทียมพระราชทานได้ 1 ข้าง อย่างไรก็ดี ในปี 2559 มีวัสดุอะลูมิเนียมที่จัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปจัดทำขาเทียมพระราชทาน จำนวน 16,027 กิโลกรัม ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้พิการได้มากกว่า 10,000 คน นอกจากการเก็บและส่งวัสดุอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วเข้าร่วมบริจาคเพื่อทำขาเทียมแก่ผู้พิการแล้ว ยังนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาขยะรีไซเคิลจำพวกอะลูมิเนียมอีกด้วย

นางสมร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนการฝากส่งนั้น ประชาชน เพียงทำความสะอาดวัสดุอะลูมิเนียมที่ใช้แล้ว อาทิ ห่วงจากฝาหรือกระป๋องเครื่องดื่ม ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว กระป๋องน้ำอัดลม เศษอะลูมิเนียมจากข้อต่อ/บานพับ/รั้ว ชิ้นส่วนจากเครื่องจักรหรืออะไหล่รถยนต์ ให้เรียบร้อยและบรรจุกล่องหรือซอง น้ำหนักไม่เกินกล่องละ 5 กิโลกรัม จ่าหน้าถึง กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และ บริเวณกึ่งกลางหรือเหนือจ่าหน้า ให้เขียนคำว่า “วัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้ว” โดยสามารถฝากส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอบคุณ... http://www.lokwannee.com/web2013/?p=252517

ที่มา: โลกวันนี้ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ม.ค.60
วันที่โพสต์: 6/01/2560 เวลา 11:18:44 ดูภาพสไลด์โชว์ ปณท ชวนคนไทยมอบของขวัญแก่ผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กระป๋องอลูมิเนียม นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมส่งมอบของขวัญในเทศกาลปีใหม่ให้แก่ผู้พิการ โดยการร่วมส่งวัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้ว เพื่อจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมสำหรับผู้พิการที่ขาดแคลน ภายใต้ “โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ปี 2559” เพื่อนำไปใช้จัดทำอุปกรณ์ขาเทียม ได้แก่ เบ้า แกน หน้าแข้ง เท้าเทียมและไม้เท้า ซึ่งอะลูมิเนียมประมาณ 1 กิโลกรัม สามารถจัดทำขาเทียมพระราชทานได้ 1 ข้าง อย่างไรก็ดี ในปี 2559 มีวัสดุอะลูมิเนียมที่จัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปจัดทำขาเทียมพระราชทาน จำนวน 16,027 กิโลกรัม ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้พิการได้มากกว่า 10,000 คน นอกจากการเก็บและส่งวัสดุอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วเข้าร่วมบริจาคเพื่อทำขาเทียมแก่ผู้พิการแล้ว ยังนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาขยะรีไซเคิลจำพวกอะลูมิเนียมอีกด้วย นางสมร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนการฝากส่งนั้น ประชาชน เพียงทำความสะอาดวัสดุอะลูมิเนียมที่ใช้แล้ว อาทิ ห่วงจากฝาหรือกระป๋องเครื่องดื่ม ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว กระป๋องน้ำอัดลม เศษอะลูมิเนียมจากข้อต่อ/บานพับ/รั้ว ชิ้นส่วนจากเครื่องจักรหรืออะไหล่รถยนต์ ให้เรียบร้อยและบรรจุกล่องหรือซอง น้ำหนักไม่เกินกล่องละ 5 กิโลกรัม จ่าหน้าถึง กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และ บริเวณกึ่งกลางหรือเหนือจ่าหน้า ให้เขียนคำว่า “วัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้ว” โดยสามารถฝากส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอบคุณ... http://www.lokwannee.com/web2013/?p=252517

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...