ประกาศย้ายที่ทำการ...มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

แสดงความคิดเห็น

แผ่นที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

คลิกดูภาพที่ใหญ่ขึ้น http://www.mediafire.com/view/im5p86wvr1ieh6r/แผนที่.jpg

เนื่องด้วย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ย้ายตึก อาคารที่ทำการจากเดิม ชื่อที่อยู่ เลขที่ ๒๙ อาคารชัยพฤกษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ ย้ายมายังอาคารข้างๆกัน โดยเข้ามาในซอยประตูกระจกข้าง ชั้น๒ ชื่อที่อยู่ สำนักงานเลขที่ ๒๓ ชั้น ๒ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๙๒๘๐ E-mail : office@tddf.or.th (มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๖ ธ.ค.๕๙)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๖ ธ.ค.๕๙
วันที่โพสต์: 28/06/2560 เวลา 14:39:03 ดูภาพสไลด์โชว์ ประกาศย้ายที่ทำการ...มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

1 ธนา 10/12/2559 07:12:01

เห็นข่าวจากสื่อทั้งหลายเกี่ยวกับคนพิการว่าไม่ต้องการให้แบ่งแยกคนพิการกับคนไม่พิการให้มีสิทธิ์เท่าเทียมกัน แต่ในโลกของความเป็นจริงที่พบมายังมีการแบ่งแยกกันอีกมากมายโดยเฉพาะการรับคนพิการเข้าทำงานยังจำกัดอายุทั้งๆที่เขายังทำงานได้ แล้วแบบนี้บอกว่าจะช่วยคนพิการ ในเมื่อคุณไม่เปิดโอกาสให้เขาทำงาน คนพิการก็ยังถูกแบ่งแยก ดูถูก เหยียดหยาม อยู่ตลอดไป

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

แผ่นที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย คลิกดูภาพที่ใหญ่ขึ้น http://www.mediafire.com/view/im5p86wvr1ieh6r/แผนที่.jpg เนื่องด้วย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ย้ายตึก อาคารที่ทำการจากเดิม ชื่อที่อยู่ เลขที่ ๒๙ อาคารชัยพฤกษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ ย้ายมายังอาคารข้างๆกัน โดยเข้ามาในซอยประตูกระจกข้าง ชั้น๒ ชื่อที่อยู่ สำนักงานเลขที่ ๒๓ ชั้น ๒ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๙๒๘๐ E-mail : office@tddf.or.th (มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๖ ธ.ค.๕๙)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...