เชิญคนพิการ...สมัครการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่8

แสดงความคิดเห็น

โลโก้ งานการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่8

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดจัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 4 อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงโอกาสในการแสดงศักยภาพด้านวิชาชีพของคนพิการ กระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญและให้การยอมรับความสามารถของคนพิการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างโอกาสให้แก่คนพิการได้เข้าถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

มีสาขาที่ทำการแข่งขัน จำนวน 20 สาขา ประกอบด้วย 1. สาขาถักนิตติ้ง 2. สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3. สาขาเย็บปักถักร้อย 4. สาขาออกแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ 5. สาขาถักโครเชต์ 6. สาขาวาดภาพระบายสีน้ำ 7. สาขาออกแบบเว็บเพจ 8. สาขาออกแบบโปสเตอร์ 9. สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับพื้นฐาน 10. สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐาน 11. สาขาสานตะกร้า 12. สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 13. สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 14. สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15. สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ 16. สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา 17. สาขาระบายสีบนผ้าไหม 18. สาขาออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19. สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ และ 20. สาขาออกแบบคาแรคเตอร์

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 1.มีสัญชาติไทย 2.เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ ความพิการฉบับที่ 2

เอกสารการสมัคร ดังนี้ 1.ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 3.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ชุด

ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร และโอกาสที่จะได้รับพิจารณาคัดเลือกไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจต้องการร่วมประลองฝีมือในครั้งนี้ สอบถามและสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2560 หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โทร.0 2643 4988

ขอบคุณ...(สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน/มูลนิธิพัฒนาคนพากรไทย 01 ธ.ค.59)

ที่มา: สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน/มูลนิธิพัฒนาคนพากรไทย 01 ธ.ค.59
วันที่โพสต์: 17/02/2560 เวลา 10:36:50 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการ...สมัครการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่8

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้ งานการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่8 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดจัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 4 อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงโอกาสในการแสดงศักยภาพด้านวิชาชีพของคนพิการ กระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญและให้การยอมรับความสามารถของคนพิการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างโอกาสให้แก่คนพิการได้เข้าถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม มีสาขาที่ทำการแข่งขัน จำนวน 20 สาขา ประกอบด้วย 1. สาขาถักนิตติ้ง 2. สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3. สาขาเย็บปักถักร้อย 4. สาขาออกแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ 5. สาขาถักโครเชต์ 6. สาขาวาดภาพระบายสีน้ำ 7. สาขาออกแบบเว็บเพจ 8. สาขาออกแบบโปสเตอร์ 9. สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับพื้นฐาน 10. สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐาน 11. สาขาสานตะกร้า 12. สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 13. สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 14. สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15. สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ 16. สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา 17. สาขาระบายสีบนผ้าไหม 18. สาขาออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19. สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ และ 20. สาขาออกแบบคาแรคเตอร์ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 1.มีสัญชาติไทย 2.เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ ความพิการฉบับที่ 2 เอกสารการสมัคร ดังนี้ 1.ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 3.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ชุด ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร และโอกาสที่จะได้รับพิจารณาคัดเลือกไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจต้องการร่วมประลองฝีมือในครั้งนี้ สอบถามและสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2560 หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โทร.0 2643 4988 ขอบคุณ...(สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน/มูลนิธิพัฒนาคนพากรไทย 01 ธ.ค.59)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...