กระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือจัดเทศกาลคนรักละครใบ้ 2016 สนับสนุนศิลปินไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ และช่วยเหลือเด็กพิการทางการได้ยิน

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยเจแปนฟาวน์เดชั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการ 100 ปี ชาติกาล ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ และสถาบันละครใบ้คนหน้าขาว จัดเทศกาลละครใบ้ 2016 (KonRak Mime Festival2016)

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยเจแปนฟาวน์เดชั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการ 100 ปี ชาติกาล ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ และสถาบันละครใบ้คนหน้าขาว จัดเทศกาลละครใบ้ 2016 (KonRak Mime Festival2016) ซึ่งเป็นโครงการเทศกาลละครใบ้นานาชาติ จัดนำร่องเป็นปีแรกของการจัดละครใบ้ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีนักแสดงละครใบ้ชาวไทย เยอรมัน และญี่ปุ่น ร่วมในเทศกาลครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาเครือข่ายองค์กรที่ให้การสนับสนุนศิลปะการแสดงละครใบ้ในประเทศไทยและต่างประเทศ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปะแขนงนี้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงเป็นการพัฒนานักแสดงละครใบ้ของไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนักแสดงอาชีพนานาประเทศ ผ่านกิจกรรมการแสดงละครใบ้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 20 –22 และ 27 – 29 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

ผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการ 100 ปี ชาติกาล ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ และสถาบันละครใบ้คนหน้าขาว จัดเทศกาลละครใบ้ 2016 (KonRak Mime Festival2016)

นายดำรงค์ ทองสม รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดแสดงละครใบ้ปีนี้ กำหนดแสดงในรูปแบบ ละครใบ้คลาสสิค ซึ่งเป็นแนวละครใบ้ที่ถูกสร้างขึ้นช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ในกลุ่มประเทศยุโรป และกลายมาเป็นแนวทางของศิลปินละครใบ้ร่วมสมัยในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้ผู้ชมเห็นลักษณะเฉพาะตัวของละครใบ้ที่มีความโดดเด่นจากการแสดงรูปแบบอื่นๆ เช่น การสร้างสิ่งของในจินตนาการ หรือการแสดงเป็นหลายตัวละครโดยใช้นักแสดงเพียงคนเดียว การแสดงจะจัดขึ้นในลักษณะการจับคู่นักแสดงจากต่างประเทศกับนักแสดงไทย เช่น เยอรมัน-ไทย/ญี่ปุ่น-ไทย เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์การแสดงละครใบ้ที่มีความแตกต่างและนำไปสู่ความเข้าใจละครใบ้มากขึ้น โดยการแสดงครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักแสดงละครใบ้ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 3 คน คือ มิลาน สลาเด็กนักแสดงระดับปรมาจารย์จากประเทศเยอรมนี เจ้าของรางวัล1st Class Order of Merit of the Federal Republic of Germany //กีต้า เคียวอิจิ นักแสดงละครใบ้ชั้นครูชาวญี่ปุ่น และไพฑูรย์ไหลสกุลนักแสดงละครใบ้คนแรกของไทย

ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะนำไปจัดอบรมศิลปะละครใบ้สำหรับเด็กหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษา จำนวน 22 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อสร้างทักษะในการสื่อสารและทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมรวมถึงจะเป็นการพัฒนานักแสดงหูหนวกมาเป็นนักแสดงละครใบ้มืออาชีพต่อไป

โดยเปิดจำหน่ายบัตรในราคา 600 บาท สำหรับผู้ที่ซื้อบัตร 3 ชุดการแสดงลดเหลือ 1,500 บาทสำรองที่นั่งได้ที่ WWW.THAITICKETMAJOR.COM 02-262-3456 และสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนเด็กหูหนวกให้ได้เข้าร่วมชมการแสดง สามารถซื้อบัตรเพื่อเด็กๆ ได้ในราคาบัตรเซ็ต 1,500 บาทหรือบัตรราคา 600 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันละครใบ้คนหน้าขาว โทรศัทพ์ 062-757-0440

ขอบคุณ... http://www.thaipr.net/entertain/699256

ที่มา: thaipr.netออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 พ.ค.59
วันที่โพสต์: 18/05/2559 เวลา 15:52:35 ดูภาพสไลด์โชว์ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือจัดเทศกาลคนรักละครใบ้ 2016 สนับสนุนศิลปินไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ และช่วยเหลือเด็กพิการทางการได้ยิน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยเจแปนฟาวน์เดชั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการ 100 ปี ชาติกาล ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ และสถาบันละครใบ้คนหน้าขาว จัดเทศกาลละครใบ้ 2016 (KonRak Mime Festival2016) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยเจแปนฟาวน์เดชั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการ 100 ปี ชาติกาล ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ และสถาบันละครใบ้คนหน้าขาว จัดเทศกาลละครใบ้ 2016 (KonRak Mime Festival2016) ซึ่งเป็นโครงการเทศกาลละครใบ้นานาชาติ จัดนำร่องเป็นปีแรกของการจัดละครใบ้ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีนักแสดงละครใบ้ชาวไทย เยอรมัน และญี่ปุ่น ร่วมในเทศกาลครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาเครือข่ายองค์กรที่ให้การสนับสนุนศิลปะการแสดงละครใบ้ในประเทศไทยและต่างประเทศ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปะแขนงนี้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงเป็นการพัฒนานักแสดงละครใบ้ของไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนักแสดงอาชีพนานาประเทศ ผ่านกิจกรรมการแสดงละครใบ้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 20 –22 และ 27 – 29 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการ 100 ปี ชาติกาล ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ และสถาบันละครใบ้คนหน้าขาว จัดเทศกาลละครใบ้ 2016 (KonRak Mime Festival2016) นายดำรงค์ ทองสม รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดแสดงละครใบ้ปีนี้ กำหนดแสดงในรูปแบบ ละครใบ้คลาสสิค ซึ่งเป็นแนวละครใบ้ที่ถูกสร้างขึ้นช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ในกลุ่มประเทศยุโรป และกลายมาเป็นแนวทางของศิลปินละครใบ้ร่วมสมัยในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้ผู้ชมเห็นลักษณะเฉพาะตัวของละครใบ้ที่มีความโดดเด่นจากการแสดงรูปแบบอื่นๆ เช่น การสร้างสิ่งของในจินตนาการ หรือการแสดงเป็นหลายตัวละครโดยใช้นักแสดงเพียงคนเดียว การแสดงจะจัดขึ้นในลักษณะการจับคู่นักแสดงจากต่างประเทศกับนักแสดงไทย เช่น เยอรมัน-ไทย/ญี่ปุ่น-ไทย เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์การแสดงละครใบ้ที่มีความแตกต่างและนำไปสู่ความเข้าใจละครใบ้มากขึ้น โดยการแสดงครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักแสดงละครใบ้ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 3 คน คือ มิลาน สลาเด็กนักแสดงระดับปรมาจารย์จากประเทศเยอรมนี เจ้าของรางวัล1st Class Order of Merit of the Federal Republic of Germany //กีต้า เคียวอิจิ นักแสดงละครใบ้ชั้นครูชาวญี่ปุ่น และไพฑูรย์ไหลสกุลนักแสดงละครใบ้คนแรกของไทย ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะนำไปจัดอบรมศิลปะละครใบ้สำหรับเด็กหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษา จำนวน 22 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อสร้างทักษะในการสื่อสารและทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมรวมถึงจะเป็นการพัฒนานักแสดงหูหนวกมาเป็นนักแสดงละครใบ้มืออาชีพต่อไป โดยเปิดจำหน่ายบัตรในราคา 600 บาท สำหรับผู้ที่ซื้อบัตร 3 ชุดการแสดงลดเหลือ 1,500 บาทสำรองที่นั่งได้ที่ WWW.THAITICKETMAJOR.COM 02-262-3456 และสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนเด็กหูหนวกให้ได้เข้าร่วมชมการแสดง สามารถซื้อบัตรเพื่อเด็กๆ ได้ในราคาบัตรเซ็ต 1,500 บาทหรือบัตรราคา 600 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันละครใบ้คนหน้าขาว โทรศัทพ์ 062-757-0440 ขอบคุณ... http://www.thaipr.net/entertain/699256

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...