เชิญคนพิการอบรมคอมพิวเตอร์ ๒ หลักสูตร...ฟรี

แสดงความคิดเห็น

โลโก้ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ๗๘/๑๗ หมู่ ๑ ซอยสถานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ ๒ หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตรละ ๖ เดือน รวมเป็น ๑ ปี โดยผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

กำหนดรับสมัครนักเรียนคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ตั้งแต่วันนี้หมดเขตรับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบภายหลัง สอบถามและขอรับใบสมัครโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการได้ที่ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ โทรศัพท์.๐๒-๕๘๒-๒๘๙๘, ๐๒-๙๖๒-๓๗๓๘ โทรสาร.๐๒-๕๘๒-๒๘๙๗ อีเมล์ : pwdinth@hotmail.com (มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๐๘ ก.พ.๕๙)

ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๐๘ ก.พ.๕๙
วันที่โพสต์: 8/02/2559 เวลา 10:27:25 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการอบรมคอมพิวเตอร์ ๒ หลักสูตร...ฟรี

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ๗๘/๑๗ หมู่ ๑ ซอยสถานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ ๒ หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตรละ ๖ เดือน รวมเป็น ๑ ปี โดยผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น กำหนดรับสมัครนักเรียนคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ตั้งแต่วันนี้หมดเขตรับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบภายหลัง สอบถามและขอรับใบสมัครโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการได้ที่ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ โทรศัพท์.๐๒-๕๘๒-๒๘๙๘, ๐๒-๙๖๒-๓๗๓๘ โทรสาร.๐๒-๕๘๒-๒๘๙๗ อีเมล์ : pwdinth@hotmail.com (มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๐๘ ก.พ.๕๙)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...