เชิญคนพิการทางการมองเห็น ร่วมสมัครเข้าโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางสายตาในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์”

แสดงความคิดเห็น

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดำเนินการจัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางสายตาในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางสายตาในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ และยกระดับความสามารถทักษะด้านอาชีพให้กับผู้พิการทางสายตา

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดการคัดเลือกผู้พิการทางสายตาที่จะเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก ซอยรามคำแหง24 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครผู้พิการทางสายตาจำนวน 30 คน เพื่อรับการคัดเลือกเข้าอบรมต่อไป สอบถามเพิ่มเติม : คุณศรินญา วังมะนาพิทักษ์ โทรศัพท์ 02-470-9681-2 มือถือ 085-1596677 โทรสาร 02-470-9680

ขอบคุณ...(springnews.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ม.ค.59)

ที่มา: springnews.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ม.ค.59
วันที่โพสต์: 29/01/2559 เวลา 10:21:41 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางการมองเห็น ร่วมสมัครเข้าโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางสายตาในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์”

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดำเนินการจัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางสายตาในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางสายตาในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ และยกระดับความสามารถทักษะด้านอาชีพให้กับผู้พิการทางสายตา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดการคัดเลือกผู้พิการทางสายตาที่จะเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก ซอยรามคำแหง24 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครผู้พิการทางสายตาจำนวน 30 คน เพื่อรับการคัดเลือกเข้าอบรมต่อไป สอบถามเพิ่มเติม : คุณศรินญา วังมะนาพิทักษ์ โทรศัพท์ 02-470-9681-2 มือถือ 085-1596677 โทรสาร 02-470-9680 ขอบคุณ...(springnews.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ม.ค.59)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...