เชิญ…คนพิการมาร่วมงานประชาสัมพันธ์ วิ่งด้วยกันมินิมาราธอน และซ้อมวิ่ง

แสดงความคิดเห็น

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ วิ่งด้วยกันมินิมาราธอน

บริษัท กล่องดินสอ จำกัด เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคมที่คนพิการและคนไม่พิการสามารถอยู่ร่วมกันได้ (Inclusive Society) ได้เห็นถึงปัญหาการขาดโอกาสในการออกกำลังกายของคนพิการ จึงได้จัดโครงการ วิ่งด้วยกันมินิมาราธอน ซึ่งเป็นการวิ่งคู่กันระหว่างคนพิการ (ทุกประเภท) และคนไม่พิการ จำนวน 500 คู่ ใจกลางกรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสออกกำลังกายด้วยการวิ่ง และเพื่อให้คนไม่พิการได้มีโอกาสรู้จักกับคนพิการและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (คลิกชมภาพงานวิ่งด้วยกันรายเดือน ที่เราเคยจัด https://www.youtube.com/watch?v=2bwBU3v1TuA )

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ วิ่งด้วยกันมินิมาราธอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณแจ๊ค โทร. 086-556-9745 และ 02-623-3701 หรืออีเมล์ info@klongdinsor.com บริษัท กล่องดินสอ จำกัด 63/2 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ขอบคุณ... (บริษัท กล่องดินสอ จำกัด/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 04 พ.ย.58)

ที่มา: บริษัท กล่องดินสอ จำกัด/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 04 พ.ย.58
วันที่โพสต์: 4/11/2558 เวลา 11:08:22 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญ…คนพิการมาร่วมงานประชาสัมพันธ์ วิ่งด้วยกันมินิมาราธอน และซ้อมวิ่ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ วิ่งด้วยกันมินิมาราธอน บริษัท กล่องดินสอ จำกัด เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคมที่คนพิการและคนไม่พิการสามารถอยู่ร่วมกันได้ (Inclusive Society) ได้เห็นถึงปัญหาการขาดโอกาสในการออกกำลังกายของคนพิการ จึงได้จัดโครงการ วิ่งด้วยกันมินิมาราธอน ซึ่งเป็นการวิ่งคู่กันระหว่างคนพิการ (ทุกประเภท) และคนไม่พิการ จำนวน 500 คู่ ใจกลางกรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสออกกำลังกายด้วยการวิ่ง และเพื่อให้คนไม่พิการได้มีโอกาสรู้จักกับคนพิการและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (คลิกชมภาพงานวิ่งด้วยกันรายเดือน ที่เราเคยจัด https://www.youtube.com/watch?v=2bwBU3v1TuA) เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ วิ่งด้วยกันมินิมาราธอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณแจ๊ค โทร. 086-556-9745 และ 02-623-3701 หรืออีเมล์ info@klongdinsor.com บริษัท กล่องดินสอ จำกัด 63/2 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ขอบคุณ... (บริษัท กล่องดินสอ จำกัด/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 04 พ.ย.58)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...