แผนการรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2559

แสดงความคิดเห็น

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศแผนการรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2559 ตามที่คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม ประสาน จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่ม-กระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึง ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้มีการหารือและได้ข้อสรุปในด้านการ จัดการศึกษาสำหรับนิสิต/นักศึกษาพิการ ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โดยมีมติให้มีการรวบรวมข้อมูลการรับสมัครนิสิต/นักศึกษาพิการที่เปิดรับในปีการศึกษา 2559 ของสถาบันในเครือข่าย อ่านรายละเอียด แผนการรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก http://www.mediafire.com/view/pp6qzwdg77qarkj/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9B%E0%B8%B5_59__2_%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94_.pdf

ขอบคุณ...มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 02 พ.ย.58

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 02 พ.ย.58
วันที่โพสต์: 2/11/2558 เวลา 13:51:45 ดูภาพสไลด์โชว์ แผนการรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2559

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศแผนการรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2559 ตามที่คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม ประสาน จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่ม-กระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึง ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้มีการหารือและได้ข้อสรุปในด้านการ จัดการศึกษาสำหรับนิสิต/นักศึกษาพิการ ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โดยมีมติให้มีการรวบรวมข้อมูลการรับสมัครนิสิต/นักศึกษาพิการที่เปิดรับในปีการศึกษา 2559 ของสถาบันในเครือข่าย อ่านรายละเอียด แผนการรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก http://www.mediafire.com/view/pp6qzwdg77qarkj/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9B%E0%B8%B5_59__2_%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94_.pdf ขอบคุณ...มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 02 พ.ย.58

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...