เชิญ...คนพิการร่วมอบรมนวดไทยเพื่อประกอบอาชีพ ฟรี!

แสดงความคิดเห็น

ตราสัญลักษณ์ สมาคมแพทย์แผนไทย ส่งเสริมสุขภาพ

สมาคมแพทย์แผนไทย ส่งเสริมสุขภาพ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการแพทย์แผนไทย ฝึกอาชีพนวดไทย เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในปัจจุบันให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการทุกประเภท ผู้สูงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ให้มีคุณชีวิตที่ดีขึ้น ทางสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพ นำโดยพทน.3 อาจารย์บรรพต ไชยะหล้า ซึ่งเป็นนายกสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพและเป็นคนพิการประเภท 3 ด้านการเคลื่อนไหว มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและเพื่อนพิการด้วยกันให้ได้มีอาชีพ มีรายได้ไว้สำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงได้เปิดอบรมนวดไทยให้กับคนพิการที่ต้องการมีอาชีพฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจเข้ามาติดต่อลงทะเบียนและอบรมได้ในสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพ เลขที่ 295 หมู่ที่ 11 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เปิดสอนทุกวันตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวธมนวรรณ ทองพัด โทร/โทรสาร 056-024103 มือถือ 088-8216473 Line ID : 095-5477537 Facebook : สมาคมแพทย์แผนไทย ส่งเสริมสุขภาพ

ขอบคุณ...(สมาคมแพทย์แผนไทย ส่งเสริมสุขภาพ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ต.ค.58)

ที่มา: สมาคมแพทย์แผนไทย ส่งเสริมสุขภาพ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ต.ค.58
วันที่โพสต์: 21/10/2558 เวลา 11:21:23 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญ...คนพิการร่วมอบรมนวดไทยเพื่อประกอบอาชีพ ฟรี!

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ตราสัญลักษณ์ สมาคมแพทย์แผนไทย ส่งเสริมสุขภาพ สมาคมแพทย์แผนไทย ส่งเสริมสุขภาพ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการแพทย์แผนไทย ฝึกอาชีพนวดไทย เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในปัจจุบันให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการทุกประเภท ผู้สูงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ให้มีคุณชีวิตที่ดีขึ้น ทางสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพ นำโดยพทน.3 อาจารย์บรรพต ไชยะหล้า ซึ่งเป็นนายกสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพและเป็นคนพิการประเภท 3 ด้านการเคลื่อนไหว มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและเพื่อนพิการด้วยกันให้ได้มีอาชีพ มีรายได้ไว้สำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงได้เปิดอบรมนวดไทยให้กับคนพิการที่ต้องการมีอาชีพฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจเข้ามาติดต่อลงทะเบียนและอบรมได้ในสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพ เลขที่ 295 หมู่ที่ 11 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เปิดสอนทุกวันตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวธมนวรรณ ทองพัด โทร/โทรสาร 056-024103 มือถือ 088-8216473 Line ID : 095-5477537 Facebook : สมาคมแพทย์แผนไทย ส่งเสริมสุขภาพ ขอบคุณ...(สมาคมแพทย์แผนไทย ส่งเสริมสุขภาพ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ต.ค.58)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...