ประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด

แสดงความคิดเห็น

แน่นอนว่าการเสพศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความสุนทรีย์ให้ผู้เสพเกิดความเบิกบานและจินตนาการได้อย่างลึกล้ำ แต่ถ้าผู้เสพเป็นคนพิการทางสายตา จึงน่าสงสัยว่าเขาเหล่านี้จะสามารถเสพผลงานศิลปะได้อย่างไร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงจัดโครงการ Feel the happiness "ASEAN Travel" งานประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอดให้คนพิการทางสายตาสามารถดื่มด่ำกับผลงานศิลปะเหมือนคนทั่วไป

คนตาบอดสัมผัสงานศิลปะ

วรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า กรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาคนพิการทางการมองเห็น หรือที่เรียกคนว่า "คนตาบอด" ในฐานะประชากรกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหาและข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะใช้หย่อนใจ และให้ความรู้ ความบันเทิง ประสบการณ์ ตลอดจนมุมมองใหม่ๆ อันจะเกิดเป็นจินตนาการในการรับรู้และสัมผัสได้ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นอกจากนี้ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของคนตาบอดและคนปกติในการรับรู้ เปรียบเสมือนเครื่องมือในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม และยังเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศหนึ่งไปยังประเทศอื่นๆ

ขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สาเหตุที่จัดงานในครั้งนี้ขึ้นก็เพื่อให้โอกาสที่เท่าเทียมกับผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายทั้งในระดับนานาชาติ ว่าต้องให้ความสำคัญและรับรองสิทธิ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสของคนพิการในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม แต่ปัญหาการขาดบริหารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ยังคงเป็นปัญหาของคนเหล่านี้อยู่ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างความตระหนักถึงความเท่าเทียมของคนในสังคม

ผศ.สยุมพร กาษร สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า การประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอดในหัวข้อ Feel the happiness "ASEAN Travel" ความสุข...ที่สัมผัสได้ "ท่องไปในอาเซียน" ที่หมายถึงการประกวดประติมากรรมประเภทนูนต่ำ นูนสูง หรือประติมากรรมลอยตัว ที่แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อและผสมกับการ

แสดงศิลปะในลักษณะงานสื่อผสม เช่น การวาด การพิมพ์ แสง สี เสียง วิดีโอ ที่สามารถสื่อถึงสิ่งต่างๆ รวมถึงความรู้สึกของมนุษย์ผ่านการสร้างผลงานศิลปกรรม เพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในอาเซียน ตามหัวข้อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัด วัง โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น น้ำตก ภูเขา บึงป่ารวมถึงสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติ

ส่วนผลงานที่จะส่งเข้าประกวดในครั้งนี้จะต้องเป็นประติมากรรมที่มีความกว้าง 120 เซนติเมตร ความสูง 80 เซนติเมตร สำหรับติดตั้งในบูธจัดแสดงขนาด 3 คูณ 3 เมตร บูธจะมีผนัง 3 ด้าน แต่ละด้านสูง 2 เมตร ด้านหน้าเปิดโล่ง ผนังด้านในสุดติดตั้งผลงานประติมากรรม ผนังอีก 2 ด้านติดตั้งสื่อผสม เช่น การวาด การพิมพ์ แสง สี เสียง วิดีโอ สำหรับผู้ที่จะเข้าประกวดนั้น เป็นนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ สามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน ผลงานที่เข้ารอบจะถูกแสดงภายในงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2-9 ตุลาคม ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และกรรมการตัดสินผลงาน กล่าวว่า อยากให้คนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเตรียมตัวในการนำเสนอแนวคิดของตนเองให้ดูก่อนว่ามีแนวคิดอย่างไร และสิ่งไหนที่ต้องการนำเสนอ โดยสามารถนำเสนอในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ให้เวลากลุ่มละ 20 นาที หลังจากคัดเลือกแล้วจะมีเจ้าหน้าที่นัดแนะสถานที่ ซึ่งการนำเสนอนี้จะคัดเลือกจนเลือก 10 กลุ่มเท่านั้น สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะมีหลักใหญ่ๆ อยู่ 2 ด้าน ก็คือ สามารถสื่อความหมายและถ่ายทอดได้ดีต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนตาบอด และมีความละเอียด ประณีต วิจิตรบรรจง มีความรู้สึกทางความงามเป็นธรรมชาติ สามารถ ตอบโจทย์ตามหัวข้อที่ให้ไป

นายวีรศักดิ์ ตั้งพูลพันธ์ ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ฝ่าย ในฐานะตัวแทนคนตาบอด โดยเฉพาะเรื่องงานศิลปะปีที่แล้วก็ตื่นตาตื่นใจมาก ในการที่ได้ไปสัมผัสผลงานศิลปะ อยากจะบอกว่าเราก็สามารถเสพงานศิลปะได้ หลายคนอาจจะคิดว่าได้แค่ดนตรี ใช้เฉพาะประสาททางด้านหู พอมาเป็นการสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ใดๆ ก็แล้วแต่ มันก็เหมือนกับคนปกติที่เสพไปตามประสบการณ์ จินตนาการ ในภาพภาพหนึ่งที่ได้สัมผัส เคยเรียนมา เคยรับรู้มาว่ามันเป็นแบบนี้ๆ แต่พอมาสัมผัสของจริงมันจะเป็นแบบไหนก็อยากให้เด็กๆที่ตาบอดสามารถเปิดจินตนาการได้ดียิ่งขึ้น.

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าประกวดสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2558 โดยดาวน์โหลดกติกาและแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/ArtForTheBlind จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่อีเมล์ artfortheblind@outlook.com หรือ โทรสาร 0-2115-3767

ขอบคุณภาพข่าว : http://www.newsplus.co.th/42411 (ขนาดไฟล์: 185)

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/2215024

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.ค.58
วันที่โพสต์: 28/07/2558 เวลา 14:04:33 ดูภาพสไลด์โชว์ ประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

แน่นอนว่าการเสพศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความสุนทรีย์ให้ผู้เสพเกิดความเบิกบานและจินตนาการได้อย่างลึกล้ำ แต่ถ้าผู้เสพเป็นคนพิการทางสายตา จึงน่าสงสัยว่าเขาเหล่านี้จะสามารถเสพผลงานศิลปะได้อย่างไร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงจัดโครงการ Feel the happiness "ASEAN Travel" งานประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอดให้คนพิการทางสายตาสามารถดื่มด่ำกับผลงานศิลปะเหมือนคนทั่วไป คนตาบอดสัมผัสงานศิลปะ วรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า กรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาคนพิการทางการมองเห็น หรือที่เรียกคนว่า "คนตาบอด" ในฐานะประชากรกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหาและข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะใช้หย่อนใจ และให้ความรู้ ความบันเทิง ประสบการณ์ ตลอดจนมุมมองใหม่ๆ อันจะเกิดเป็นจินตนาการในการรับรู้และสัมผัสได้ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นอกจากนี้ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของคนตาบอดและคนปกติในการรับรู้ เปรียบเสมือนเครื่องมือในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม และยังเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศหนึ่งไปยังประเทศอื่นๆ ขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สาเหตุที่จัดงานในครั้งนี้ขึ้นก็เพื่อให้โอกาสที่เท่าเทียมกับผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายทั้งในระดับนานาชาติ ว่าต้องให้ความสำคัญและรับรองสิทธิ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสของคนพิการในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม แต่ปัญหาการขาดบริหารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ยังคงเป็นปัญหาของคนเหล่านี้อยู่ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างความตระหนักถึงความเท่าเทียมของคนในสังคม ผศ.สยุมพร กาษร สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า การประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอดในหัวข้อ Feel the happiness "ASEAN Travel" ความสุข...ที่สัมผัสได้ "ท่องไปในอาเซียน" ที่หมายถึงการประกวดประติมากรรมประเภทนูนต่ำ นูนสูง หรือประติมากรรมลอยตัว ที่แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อและผสมกับการ แสดงศิลปะในลักษณะงานสื่อผสม เช่น การวาด การพิมพ์ แสง สี เสียง วิดีโอ ที่สามารถสื่อถึงสิ่งต่างๆ รวมถึงความรู้สึกของมนุษย์ผ่านการสร้างผลงานศิลปกรรม เพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในอาเซียน ตามหัวข้อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัด วัง โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น น้ำตก ภูเขา บึงป่ารวมถึงสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติ ส่วนผลงานที่จะส่งเข้าประกวดในครั้งนี้จะต้องเป็นประติมากรรมที่มีความกว้าง 120 เซนติเมตร ความสูง 80 เซนติเมตร สำหรับติดตั้งในบูธจัดแสดงขนาด 3 คูณ 3 เมตร บูธจะมีผนัง 3 ด้าน แต่ละด้านสูง 2 เมตร ด้านหน้าเปิดโล่ง ผนังด้านในสุดติดตั้งผลงานประติมากรรม ผนังอีก 2 ด้านติดตั้งสื่อผสม เช่น การวาด การพิมพ์ แสง สี เสียง วิดีโอ สำหรับผู้ที่จะเข้าประกวดนั้น เป็นนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ สามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน ผลงานที่เข้ารอบจะถูกแสดงภายในงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2-9 ตุลาคม ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และกรรมการตัดสินผลงาน กล่าวว่า อยากให้คนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเตรียมตัวในการนำเสนอแนวคิดของตนเองให้ดูก่อนว่ามีแนวคิดอย่างไร และสิ่งไหนที่ต้องการนำเสนอ โดยสามารถนำเสนอในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ให้เวลากลุ่มละ 20 นาที หลังจากคัดเลือกแล้วจะมีเจ้าหน้าที่นัดแนะสถานที่ ซึ่งการนำเสนอนี้จะคัดเลือกจนเลือก 10 กลุ่มเท่านั้น สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะมีหลักใหญ่ๆ อยู่ 2 ด้าน ก็คือ สามารถสื่อความหมายและถ่ายทอดได้ดีต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนตาบอด และมีความละเอียด ประณีต วิจิตรบรรจง มีความรู้สึกทางความงามเป็นธรรมชาติ สามารถ ตอบโจทย์ตามหัวข้อที่ให้ไป นายวีรศักดิ์ ตั้งพูลพันธ์ ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ฝ่าย ในฐานะตัวแทนคนตาบอด โดยเฉพาะเรื่องงานศิลปะปีที่แล้วก็ตื่นตาตื่นใจมาก ในการที่ได้ไปสัมผัสผลงานศิลปะ อยากจะบอกว่าเราก็สามารถเสพงานศิลปะได้ หลายคนอาจจะคิดว่าได้แค่ดนตรี ใช้เฉพาะประสาททางด้านหู พอมาเป็นการสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ใดๆ ก็แล้วแต่ มันก็เหมือนกับคนปกติที่เสพไปตามประสบการณ์ จินตนาการ ในภาพภาพหนึ่งที่ได้สัมผัส เคยเรียนมา เคยรับรู้มาว่ามันเป็นแบบนี้ๆ แต่พอมาสัมผัสของจริงมันจะเป็นแบบไหนก็อยากให้เด็กๆที่ตาบอดสามารถเปิดจินตนาการได้ดียิ่งขึ้น. สำหรับผู้ที่สนใจเข้าประกวดสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2558 โดยดาวน์โหลดกติกาและแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/ArtForTheBlind จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่อีเมล์ artfortheblind@outlook.com หรือ โทรสาร 0-2115-3767 ขอบคุณภาพข่าว : http://www.newsplus.co.th/42411 ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/2215024

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...