เชิญ...ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษามือไทย

แสดงความคิดเห็น

แผนที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษามือไทย หลักสูตร "ภาษามือไทยระดับพื้นฐาน" จำนวน 2 รุ่น

วันที่จัดอบรม : รุ่น 1 เรียนทุกวันเสาร์ วันที่ 27 มิถุนายน และ 4, 11, 18, 25 กรกฎาคม 2558 รุ่น 2 เรียนทุกวันอาทิตย์ วันที่ 5, 12, 19, 26 กรกฎาคม 2558 เวลา : 08.30-16.30 น.

สถานที่จัดฝึกอบรม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุฑามาศ 081-6683341 ,088-4914290 หรือ ส่ง sms ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์มาที่ คุณปรียานุช 089-9203183 (ไลน์) ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 รับจำนวนจำกัดรุ่นละ ไม่เกิน 50 คน

ขอบคุณ... (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 มิ.ย.58)

ที่มา: สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 มิ.ย.58
วันที่โพสต์: 18/06/2558 เวลา 11:40:09 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญ...ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษามือไทย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

แผนที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษามือไทย หลักสูตร "ภาษามือไทยระดับพื้นฐาน" จำนวน 2 รุ่น วันที่จัดอบรม : รุ่น 1 เรียนทุกวันเสาร์ วันที่ 27 มิถุนายน และ 4, 11, 18, 25 กรกฎาคม 2558 รุ่น 2 เรียนทุกวันอาทิตย์ วันที่ 5, 12, 19, 26 กรกฎาคม 2558 เวลา : 08.30-16.30 น. สถานที่จัดฝึกอบรม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุฑามาศ 081-6683341 ,088-4914290 หรือ ส่ง sms ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์มาที่ คุณปรียานุช 089-9203183 (ไลน์) ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 รับจำนวนจำกัดรุ่นละ ไม่เกิน 50 คน ขอบคุณ... (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 มิ.ย.58)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...