กพร.เตรียมจัดแข่งฝีมือคนพิการครั้งที่7

แสดงความคิดเห็น

สื่อประชาสัมพันธ์ แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่7

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวถึง การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ว่า ทรัพยากรบุคคลหรือแรงงานไทย มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานทั่วไปหรือคนพิการ ล้วนแล้วแต่ต้องได้รับการพัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถ ให้พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลทั้งสิ้น การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ : ซึ่งในระดับสากลก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนพิการด้วยการจัดการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ขึ้นทุกๆ 4 ปี โดยเป็นการแข่งขันความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพสาขาต่างๆ ของคนพิการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลและองค์กรด้านอาชีพคนพิการในระดับสากล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีระหว่างคนพิการจากประเทศต่างๆ เสริมสร้างมิตรภาพ ทั้งในระดับองค์กรและตัวบุคคลให้เกิดการพัฒนาเทคนิคในการทำงาน ซึ่งประเทศไทยก็ได้ส่งคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันมาโดยตลอด แต่ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติได้นั้นจะต้องผ่านการแข่งขันในระดับชาติเสียก่อน

สำหรับการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ นั้นจะจัดขึ้นในทุกๆ 4 ปี ซึ่งใน ปี 2558 นี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้เตรียมจัดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

ขอบคุณ... http://www.naewna.com/local/158869

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย20พ.ค.58
วันที่โพสต์: 27/05/2558 เวลา 11:08:44 ดูภาพสไลด์โชว์ กพร.เตรียมจัดแข่งฝีมือคนพิการครั้งที่7

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สื่อประชาสัมพันธ์ แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่7 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวถึง การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ว่า ทรัพยากรบุคคลหรือแรงงานไทย มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานทั่วไปหรือคนพิการ ล้วนแล้วแต่ต้องได้รับการพัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถ ให้พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลทั้งสิ้น การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ : ซึ่งในระดับสากลก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนพิการด้วยการจัดการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ขึ้นทุกๆ 4 ปี โดยเป็นการแข่งขันความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพสาขาต่างๆ ของคนพิการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลและองค์กรด้านอาชีพคนพิการในระดับสากล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีระหว่างคนพิการจากประเทศต่างๆ เสริมสร้างมิตรภาพ ทั้งในระดับองค์กรและตัวบุคคลให้เกิดการพัฒนาเทคนิคในการทำงาน ซึ่งประเทศไทยก็ได้ส่งคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันมาโดยตลอด แต่ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติได้นั้นจะต้องผ่านการแข่งขันในระดับชาติเสียก่อน สำหรับการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ นั้นจะจัดขึ้นในทุกๆ 4 ปี ซึ่งใน ปี 2558 นี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้เตรียมจัดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ขอบคุณ... http://www.naewna.com/local/158869

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...