โครงการลดอัตราตาบอดในเด็กไทย

แสดงความคิดเห็น

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ร่วมกับ เอสซีลอร์ วิชั่น ฟาวด์เดชั่น (Essilor Vision Foundation) ขอเชิญร่วมงานเปิดตัว Better Sight for Child โครงการลดอัตราตาบอดในเด็กไทย เนื่องในโอกาส World Sight Day 2013 หรือ วันสายตาโลกในปีนี้ พบกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพตาต่างๆ แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดการตาบอดในเด็ก และอื่นๆ อีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมพูดคุยกับ แพทย์หญิง ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการคลัง และหัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) พร้อมด้วย นายทฤษฎี ตุลยอนุกิจ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และภาคพื้นอินโดจีน บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับรายละเอียด วัตถุประสงค์ ความเป็นมาของโครงการ และสถานการณ์เด็กตาบอดในปัจจุบัน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องจักรพันธ์ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2105-0280 ต่อ 4

ขอบคุณ... http://www.newswit.com/food/2013-10-04/75b515257fcb938fdce3c37397c1b339/ (ขนาดไฟล์: 167)

newswit ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ต.ค.56

ที่มา: newswit ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 5/10/2556 เวลา 02:58:22

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ร่วมกับ เอสซีลอร์ วิชั่น ฟาวด์เดชั่น (Essilor Vision Foundation) ขอเชิญร่วมงานเปิดตัว Better Sight for Child โครงการลดอัตราตาบอดในเด็กไทย เนื่องในโอกาส World Sight Day 2013 หรือ วันสายตาโลกในปีนี้ พบกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพตาต่างๆ แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดการตาบอดในเด็ก และอื่นๆ อีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมพูดคุยกับ แพทย์หญิง ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการคลัง และหัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) พร้อมด้วย นายทฤษฎี ตุลยอนุกิจ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และภาคพื้นอินโดจีน บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับรายละเอียด วัตถุประสงค์ ความเป็นมาของโครงการ และสถานการณ์เด็กตาบอดในปัจจุบัน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องจักรพันธ์ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2105-0280 ต่อ 4 ขอบคุณ... http://www.newswit.com/food/2013-10-04/75b515257fcb938fdce3c37397c1b339/ newswit ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ต.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...