เด็กไทยคว้าเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานรางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการในงาน i-CREATe 2017 ที่ญี่ปุ่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานรางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการในงาน i-CREATe 2017 ที่ญี่ปุ่น เนคเทคเผยปีนี้เด็กไทยสามารถคว้าเหรียญทองมาครอง จากการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินฯ

วันที่(24 สค.60) ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า จากการที่ เนคเทค –สวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 11 หรือ ไอ-ครีเอท 2017( i-CREATe 2017) ขึ้น โดยในปีนี้จัดขึ้นที่ Kobe International Conference Center เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น และได้นำตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ฯ

ผลการตัดสินปรากฏว่าผลงาน “Space Walker” ของนายวรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร นายรมย์ พานิชกุล นายเมธาสิทธิ์ เกียรติชัยภา และนางสาวธันยพร วงศ์วัชรานนท์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยผลงานดังกล่าวเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดินแบบพยุงน้ำหนักบางส่วนสำหรับผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวด้านการเดิน ซึ่งจะช่วยในการฝึกเดิน ลดการหกล้ม และเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินเป็นปกติได้

ส่วนรางวัลเหรียญเงินในประเภทเดียวกัน เป็นของผลงานชื่อ Patient individual hand rehabilitation robot (PIH-robot) จากสหพันธรัฐเยอรมัน และเหรียญทองแดง เป็นของผลงานชื่อ Master-slave soft robotic gloves for hand rehabilitation จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

นอกจากนี้ยังมี ผลงาน “Sit and slip on : ease your dressing” ของนางสาวพิมพ์สิริ นิลโกสิตย์ และนางสาวณัฎฐา ลเดชา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องหลัง หรือได้รับบาดเจ็บที่หลัง สามารถแต่งกายท่อนล่างได้ด้วยตนเอง

ส่วนรางวัลเหรียญทองในประเภทออกแบบนวัตกรรม ฯ ดังกล่าวเป็นของผลงาน ชื่อ Roller-clother จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเหรียญทองแดง เป็นของผลงานชื่อ Universal muscle strengthening and rehabilitation device for the elderly and post-stroke patients จาก ประเทศสิงคโปร์

ดร.ศรัณย์ กล่าวว่า งานประชุมดังกล่าวถือเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเกิดขึ้นจากกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย ภายใต้ชื่อว่า CREATe Asia ที่รวมกลุ่มกันระหว่าง 13 องค์กร 10 ประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลีย

ปีนี้มีโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศจำนวน 32 ผลงานจาก 8 ประเทศ คือ ประเทศไทย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐเยอรมัน และประเทศญี่ปุ่น ในงานดังกล่าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมในงาน และพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานรางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการในงาน i-CREATe 2017 ที่ญี่ปุ่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานรางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการในงาน i-CREATe 2017 ที่ญี่ปุ่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานรางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการในงาน i-CREATe 2017 ที่ญี่ปุ่น

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/it/594004

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 30/08/2560 เวลา 11:25:01 ดูภาพสไลด์โชว์ เด็กไทยคว้าเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการ