พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว อบรม-ทดสอบฝีมือช่างพิการ

คนพิการ เข้าฝึกอบรม สาขาช่างก่ออิฐฉาบปูน 30 ชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ร่วมกับ นายนที หวลประไพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เปิดยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างก่ออิฐฉาบปูน 30 ชั่วโมง ให้กับช่างผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 25 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 พร้อมดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 และช่างฉาบปูน ระดับ 1 ตามโครงการ "แรงงานสระแก้วติดดาว...ฝีมือดี มีมาตรฐาน มีงานทำถ้วนหน้า"

ทั้งนี้ ช่างผู้พิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือวันละ 345 บาท และสาขาช่างฉาบปูน ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างวันละ 385 บาท จึงเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส เปลี่ยนจากผู้พิการที่ถูกมองว่า เป็นภาระของสังคม กลับกลายเป็นผู้ที่มีศักยภาพ ที่ไม่เพียงแต่จะสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เท่านั้น แต่กลับสามารถช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วย ช่างผู้พิการที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างบ้านคนพิการ และบ้านคนจน ของ อบต.ทัพเสด็จในงบประมาณนี้อีกด้วย

คนพิการ เข้าฝึกอบรม สาขาช่างก่ออิฐฉาบปูน 30 ชั่วโมง

คนพิการ เข้าฝึกอบรม สาขาช่างก่ออิฐฉาบปูน 30 ชั่วโมง

ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/767905

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 8/08/2560 เวลา 11:32:39 ดูภาพสไลด์โชว์ พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว อบรม-ทดสอบฝีมือช่างพิการ