งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560 ครั้งที่ 9

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560 ครั้งที่ 9 (NCPD2017)

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560 ครั้งที่ 9 (NCPD2017) ในหัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงของคนทั้งมวล" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2687131

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 2/08/2560 เวลา 13:21:27 ดูภาพสไลด์โชว์ งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560 ครั้งที่ 9