สองพี่น้องจัดโครงการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ-ผู้พิการระยะยาว

นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ท้องถิ่นใส่ใจผู้สูงอายุ และคนพิการประจำปี 2560”

นายกเทศเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ไม่แข็งแรงไม่ให้เจ็บป่วย ต้องได้รับการดูแล และได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเหมาะสม

เมื่อเร็ว นี้ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ท้องถิ่นใส่ใจผู้สูงอายุ และคนพิการประจำปี 2560” โดยมี ร.ต.ท.สมพงศ์ พลศร ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประธานชุมชน 19 ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายวิโรจน์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่า และศักดิ์ศรี โดยมีเป้าหมายคือป้องกันผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงไม่ให้เจ็บป่วย จนต้องอยู่ในภาวะที่ต้องการดูแล และให้ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเหมาะสม และเพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้มีโอกาสในการเข้าสู่สังคมร่วมกับผู้อื่น มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างดี และเหมาะสม สามารถปฏิบัติตน เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆ มีการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรม มีความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุข โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จำนวน 120 คน ซึ่งในโอกาสนี้ได้มอบเงินสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองสองพี่น้องให้กับ ร.ต.ท.สมพงศ์ พลศร ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของชมรมต่อไปอีกด้วย

นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ท้องถิ่นใส่ใจผู้สูงอายุ และคนพิการประจำปี 2560”

โครงการ“ท้องถิ่นใส่ใจผู้สูงอายุ และคนพิการประจำปี 2560

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/article/587846

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 27/07/2560 เวลา 10:41:43 ดูภาพสไลด์โชว์ สองพี่น้องจัดโครงการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ-ผู้พิการระยะยาว