เปิดโครงการคนพิการอาเซียน

แสดงความคิดเห็น

เปิด "โครงการพัฒนาบุคลากรกับการบริหารงานด้านคนพิการในบริบทอาเซียนบวกสาม"

"อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข เปิด "โครงการพัฒนาบุคลากรกับการบริหารงานด้านคนพิการในบริบทอาเซียนบวกสาม" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ ได้พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็น รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีความเป็นสากลและทันสมัย" "กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้กำหนดนโยบายสำคัญ 3 ด้าน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและวางรากฐานของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานให้มีศักยภาพ เป็นกลยุทธ์สำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร"

ขอบคุณ... http://www.nationtv.tv/main/content/social/378554989/ (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: nationtv.tvออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 03 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 4/07/2560 เวลา 10:25:46 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิดโครงการคนพิการอาเซียน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เปิด "โครงการพัฒนาบุคลากรกับการบริหารงานด้านคนพิการในบริบทอาเซียนบวกสาม" "อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข เปิด "โครงการพัฒนาบุคลากรกับการบริหารงานด้านคนพิการในบริบทอาเซียนบวกสาม" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ ได้พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็น รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีความเป็นสากลและทันสมัย" "กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้กำหนดนโยบายสำคัญ 3 ด้าน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและวางรากฐานของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานให้มีศักยภาพ เป็นกลยุทธ์สำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร" ขอบคุณ... http://www.nationtv.tv/main/content/social/378554989/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...